Europarlementsleden: “Brits afvalwater vormt bedreiging voor Europese kustwateren”

Het Verenigd Koninkrijk loost onbehandeld afvalwater in zijn kustwateren. Daardoor worden ook de territoriale wateren van lidstaten van de Europese Unie aan de overzijde van de Noordzee en het Kanaal bedreigd. Dat staat in een brief die drie Franse leden van het Europese Parlement aan de Europese Commissie hebben gestuurd.

In dat schrijven wordt onder meer gewezen op een mogelijke bedreiging van de Europese volksgezondheid en een beschadiging van het marine leefmilieu. De Europese Commissie heeft een antwoord beloofd.

Oesterteelt

De Franse Europarlementsleden Pierre Karleskind, Nathalie Loiseau en Stephanie Yon-Courtin vragen in hun schrijven aan Virginijus Sinkevičius, Europees commissaris voor Leefmilieu en Visserij, dat de Europese Commissie alle beschikbare politieke en legale middelen zou inzetten om de Britse praktijken een halt toe te roepen.

Vooral in Frankrijk – maar ook in België, Ierland, Nederland en Denemarken – zouden territoriale wateren door de Britse lozingen kunnen worden bedreigd. Daarbij wordt onder meer gewezen op gevaren voor de gezondheid van de Europese vissers.

“Met deze lozingen pleegt het Verenigd Koninkrijk een inbreuk op de overeenkomst die de verdere samenwerking met de Europese Unie na de brexit moest regelen”, voeren Karleskind, Loiseau en Yon-Courtin aan. “Er was immers door beide partijen beloofd alle genomen maatregelen op het gebied van milieubescherming verder te zullen respecteren.”

Onder meer de Europese oesterteelt zou door de lozingen volgens experts zware schade kunnen oplopen. Verder wordt aangevoerd dat het Verenigd Koninkrijk met de praktijken tevens de conventies van de Verenigde Naties overtreedt.

Zware neerslag

Britse watermaatschappijen zeggen door de recente zware neerslag gedwongen te zijn om onbehandeld rioolwater door overloopbuizen voor regenwater af te voeren. Dat heeft geleid tot een beslissing om tientallen Britse stranden om gezondheidsredenen te sluiten

Een aantal Britse experts merkt echter op dat deze praktijken geen uitzondering zijn. “Soms is er sprake van nagenoeg tweehonderd lozingen per jaar”, merken zij op. “Dit is uiteraard voor de volksgezondheid onaanvaardbaar. Het is duidelijk dat de waterbedrijven niet genoeg doen om het probleem aan te pakken.”

De federatie Water UK, die de Britse waterbedrijven vertegenwoordigt, zegt dat zijn leden de nood aan dringende ingrepen beseffen. Opgemerkt wordt dat er meer dan 3 miljard pond is gereserveerd om het Britse systeem van overlopen te verbeteren.

De Europese Commissie heeft terzake met de Britse autoriteiten nog geen contact gehad, maar zegt snel een antwoord op het schrijven van de Franse Europarlementariërs te zullen formuleren. Er werd wel opgemerkt dat er in het brexit-akkoord over uitzonderlijke lozingen door overlopen niets is vermeld.

(ns)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20