Artificiële intelligentie kan honderden lekkages in rioleringssystemen opsporen

Britse onderzoekers zijn erin geslaagd om via artificiële intelligentie (AI) honderden niet-gerapporteerde lozingen van ongezuiverd afvalwater in rivieren in het Verenigd Koninkrijk op te sporen. 

De wetenschappers, onder meer van de universiteit van Oxford, identificeerden met behulp van AI in totaal zo’n 926 lekkages die zich voordeden bij twee waterzuiveringsinstallaties in het Verenigd Koninkrijk over een periode van 11 jaar. 

De onderzoekers, die hun studie publiceerden in het vaktijdschrift Clean Water, trainden gedurende die tijd een computeralgoritme om aan de hand van het stromingspatroon in zuiveringsinstallaties te herkennen wanneer er sprake was van een lekkage.

Het Milieuagentschap van het Verenigd Koninkrijk omarmt de technologie en zegt ‘onder de indruk te zijn van de nauwkeurigheid’ van het systeem. ‘We zijn blij met elk hulpmiddel dat vervuiling voorkomt’, klinkt het. 

Bij zware regenval mogen waterzuiveringsinstallaties afvalwater in beken of rivieren lozen omdat er dan meer regenwater in het rioolstelsel loopt dan het aankan. Het teveel aan water in de riolering mag dus een beperkt aantal keer per jaar uit de riolering overstorten. 

Onderrapportage van lozingen

Milieuwetenschappers en campagnevoerders in het Verenigd Koninkrijk maken zich echter zorgen over de frequentie van dergelijke overstorten van onbehandeld rioolwater. Christine Colvin van de milieuorganisatie Rivers Trust zei aan de BBC: ‘We hebben vorig jaar de eerste nationale kaart van riooloverstorten in Engelse rivieren samengesteld en ik denk dat we allemaal geschokt waren over hoeveel, en hoe wijdverspreid, ongezuiverde rioolwatervervuiling in onze rivieren is.’

Professor Andrew Singer van het UK Centre for Ecology and Hydrology (UKCEH) zei dat zijn team het AI-systeem ontwikkelde om te onderzoeken hoeveel onderrapportage van lozingen van afvalwater er juist in de Britse rivieren zou kunnen zijn. ‘We wilden nieuwe technologie introduceren om te helpen bij de transparantie en de handhaving van de waterkwaliteit’, zei hij.

Volgens het Britse Milieuagentschap zouden waterzuiveringsinstallaties het algoritme nu ook kunnen gebruiken ‘als planningsinstrument om verontreiniging te helpen beheersen en om incidenten te voorkomen’.

(mah)

Lees ook:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20