Boetes en celstraffen: binnen twee maanden straft Oostenrijk zijn ongevaccineerde bevolking

Vanaf februari 2022 is de vaccinatie tegen Covid-19 in Oostenrijk verplicht. Binnenkort zullen de Oostenrijkse autoriteiten bekendmaken welke sancties overtreders van de maatregelen mogen verwachten. Sommige daarvan zijn al uitgelekt naar de pers. 

De Oostenrijkse regering zal naar verwachting volgende week haar wetsontwerp rond de verplichte vaccinatie officieel indienen. Maar de krant Die Presse heeft al een eerste versie van de tekst kunnen inkijken. 

Volgens de informatie in het wetsontwerp zal de vaccinatieplicht gelden voor alle Oostenrijkse burgers. Er zullen enkele uitzonderingen worden toegestaan: personen die om gezondheidsredenen niet kunnen worden gevaccineerd, zwangere vrouwen (zij vallen onder een soort “gedeeltelijke vrijstelling”) en minderjarigen tot 12 jaar. Jongeren ouder dan 12 jaar zullen dus ook onder de nieuwe wet vallen. 

Hoe zit de praktijk in elkaar?

Concreet zullen mensen die hun vaccin nog niet hebben gekregen, vanaf 1 februari 2022 een oproep krijgen om naar een vaccinatiecentrum te komen. Ze krijgen dan 4 weken de tijd om zich te laten vaccineren. Na deze periode zullen zij een tweede uitnodiging krijgen, met de vermelding van een nieuwe termijn. 

Wie beide aanmaningen negeert, zal een boete krijgen van 3.600 euro. Weigert die persoon de boete te betalen, dan dreigt een gevangenisstraf van vier weken.

Als hun overtreding anderen in “ernstig gevaar” brengt of als ze de aanmaning blijven negeren, krijgen niet-ingeënte personen een boete tot 7.200 euro. Dit onderdeel van de wet blijft echter behoorlijk vaag. Het is bijvoorbeeld nog steeds niet duidelijk wat het maximale aantal boetes zal zijn die overtreders mogen verwachten, of hoeveel tijd er tussen twee boetes zal zitten.

Onbeantwoorde vragen

Aanstaande dinsdag zal op de Bondskanselarij een “ronde tafel” worden bijeengeroepen om dit wetsontwerp te bespreken. Hier kan de tekst grondig herbesproken en aangepast worden, het gesprek dient vooral om te debatteren over enkele onbeantwoorde vragen.

Zo zullen de gesprekspartners het hebben over hoe vaak de weigeraars een boete zullen krijgen, zoals we hierboven reeds vermeldden. Volgens Die Presse is het mogelijk de weigeraars om de zes maanden te beboeten.

Andere punten die aan de orde zullen komen, zijn onder meer de status van de derde (en eventueel volgende) vaccinatiedoses: er is nog niet besloten hoe deze in het verplichte vaccinatieschema moeten worden opgenomen. Bovendien moet de regering vaststellen hoe lang deze vaccinatieverplichting zal duren. Er zou sprake zijn van een termijn van 3 jaar.

Na deze besprekingen zou het ontwerp uiterlijk op 6 december klaar moeten zijn.

(lp)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20