‘Bitcoin beter te vergelijken met koper dan met goud’

Bitcoin wordt door veel beleggers omarmd als een digitaal alternatief voor goud, maar Jeffrey Currie, hoofd grondstoffenonderzoek bij Goldman Sachs, is daar niet van overtuigd. Volgens hem gaat Bitcoin gepaard met meer risico’s dan goud. Daarom vergelijkt hij de cryptomunt met koper.

Goud is een populaire belegging wanneer de inflatie hoge toppen scheert. Doordat er een schaarste is en goud niet kan bijgedrukt worden, is de edelmetaal één van de meest geschikte methoden om uw vermogen te beschermen tegen een verlies van koopkracht. Veel experts en beleggers vergelijken Bitcoin met de edelmetaal omdat er van de cryptomunt slechts 21 miljoen exemplaren gemaakt kunnen worden.

Bitcoin als digitale koper

Al lijkt niet iedereen ervan overtuigd te zijn dat die vergelijking op gaat. Volgens Currie is een investering in Bitcoin veel te risicovol om de vergelijking met goud te maken. Dat zei hij maandag in een interview met CNBC. Volgens hem heeft Bitcoin meer eigenschappen gemeen met koper. ‘Goud is in principe een risicovrije investering als iemand zich wil indekken tegen een aanzwengelde inflatie. Dat is niet het geval voor koper en Bitcoin’, aldus de grondstoffenspecialist. ‘De afgelopen tien jaar hebben bewezen dat een investering in Bitcoin niet zonder risico’s is.’

Net zoals de koers van Bitcoin was de koperprijs dit jaar al zeer volatiel. Op 3 januari was de prijs 3,56 dollar per pond koper en op 24 februari steeg die tot 4,30 dollar. Tijdens de daaropvolgende maanden fluctueerde de prijs tussen 3,5 en 4 dollar om vervolgens op 10 mei door het plafond van 4,8 dollar te breken. Op dit moment schommelt de koers rond 4,65 dollar.

Goede en slechte inflatie

Volgens Currie is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen goede en slechte inflatie alvorens te bepalen in wat u investeert om u in te dekken tegen een verlies van koopkracht. ‘Men spreekt van goede inflatie als dat het gevolg is van een toenemende vraag. Men kan zich tegen dit type inflatie indekken door Bitcoin, koper en olie te kopen’, aldus Currie.

‘Goud is dan weer de beste bescherming tegen slechte inflatie waarbij er een tekort aan aanbod is. Denk bijvoorbeeld aan het huidige chiptekort’, liet de grondstoffenspecialist maandag weten. In april zei hij ook al dat men Bitcoin niet kan vergelijken met goud omdat ‘de waarde van de cryptomunt kan dalen zodra een betere cryptomunt het levenslicht ziet.’ ‘Wij denken dat het nog te vroeg is voor Bitcoin om met goud te wedijveren als veilig haven in tijden van stijgende inflatie’, klonk het toen. ‘De twee kunnen naast elkaar bestaan.’

Volgens Currie zijn fysieke grondstoffen tot op heden de beste bescherming tegen inflatie omdat ‘die afhankelijk zijn van de vraag, en niet zozeer van de groeicijfers.’ ‘Daardoor dekken zij onverwachte inflatie op korte termijn af, die ontstaat wanneer het niveau van de geaggregeerde vraag hoger is dan het aanbod in de late stadia van de conjunctuurcyclus’, aldus de specialist.

Lees ook:

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20