Belgisch leger gaat naar rekruteringsritme van “minstens 2.800 militairen per jaar”

Het rekruteringsritme bij Defensie gaat fors de hoogte in, tot minstens 2.800 militairen per jaar vanaf 2026. Dat volgt uit het gisteren gesloten politieke akkoord over het defensiebudget.

Tot voor enkele jaren bleven de rekruteringen beperkt tot circa 2.000 per jaar. Dat was echter niet voldoende om de uitstroom op te vangen. Door de massale pensioneringsgolf dreigde een leegloop. De regering-De Croo besliste daarom vorig jaar om de aanwervingen te verhogen tot 2.500 per jaar – of 10.000 tijdens de hele legislatuur – waardoor het contingent in 2022 op 27.100 militairen zou uitkomen.

De verslechterde veiligheidssituatie na de Russische inval in Oekraïne leidt nu tot een verdere verhoging. Het ritme wordt vanaf 2026 verder opgetrokken tot “minstens 2.800 rekruteringen per jaar”, zo kondigde minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) zaterdagavond aan.

“Herdimensionering”

Dat past in het langverwachte akkoord over het defensiebudget. De federale ministers van het kernkabinet hebben een akkoord bereikt om het budget van defensie op te trekken tot 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp), het streefcijfer binnen de NAVO, tegen 2035. Ecolo, dat dwars lag, werd over de streep getrokken door sociale en ecologische voorwaarden aan de budgetverhoging te koppelen.

De nieuwe doelstelling komt er na een eerder engagement om het budget voor Defensie op te krikken tot 1,54 procent van het bbp tegen 2030. Dedonder spreekt van “de herdimensionering van ons leger”, dat daardoor in staat zal zijn “onze missies bij onze bondgenoten en partners geloofwaardig uit te voeren”.

Radio Highlights
Meer
Luister live
Markten
My following
Markten
BEL20