Belg is grootste verspiller op de Europese kledingmarkt

In Europa gooit niemand meer kleding weg dan de Belgische modeconsument. Dat blijkt uit een rapport van het modemerk Labfresh, gebaseerd op een enquête in vijftien landen. De onderzoekers berekenden dat een Belg jaarlijks gemiddeld bijna 15 kilogram kleding weggooit. Tsjechië staat op een tweede plaats met 10,2 kilogram, gevolgd door Portugal (8 kilogram) en Oostenrijk (7 kilogram).

De meest spaarzame modeconsument van Europa woont in Spanje, waar per bewoner amper 2,1 kilogram kledingafval wordt geproduceerd. Ook Finland, Polen en Hongarije blijven onder de grens van drie kilogram.

170 ton per jaar

‘In totaal produceert België jaarlijks gemiddeld bijna 170 ton kledingafval,’ berekende Labfresh. ‘Andere Europese landen laten weliswaar grotere volumes optekenen, maar wanneer er naar de individuele afvalproductie wordt gekeken, komt men in België aan een gemiddelde van 14,8 kilogram per hoofd van de bevolking. Geen enkel andere markt uit het onderzoek laat een hoger cijfer optekenen.’ 

In totale volumes is Italië de grootste vervuiler van de Europese kledingmarkt. De top tien bestaat verder uit Portugal, Oostenrijk, Groot-Brittannië, België, Tsjechië, Denemarken, Spanje, Finland en Duitsland.

Uit het onderzoek blijkt verder dat slechts 10,1 procent van het Belgische kledingafval op een of andere manier wordt gerecycleerd. Voor 81,8 procent van de weggegooide kleding is de verbrandingsoven of de vuilnisbelt de eindbestemming. Dat is dezelfde score als Italië.

Het rapport wijst er nog op dat de vijftien landen uit het onderzoek vier jaar geleden samen meer dan 2 miljoen ton textielafval hebben geproduceerd.

Bijna een kwart van die voorraden werden naar een verbrandingsoven afgevoerd. Meer dan 57 procent van het afval kwam echter op een vuilnisbelt terecht. Amper 10 procent kwam in het circuit voor tweedehandskleding, terwijl 8 procent door recyclage terug naar de textielindustrie ging.

Meer