Belastingen niet kunnen betalen zelfstandig

Als zelfstandige dien je, evenals een werknemer, elk jaar een belasting op je inkomen te betalen. Wanneer je een eenmanszaak hebt, dan zul je onderworpen zijn aan de personenbelasting. Een vennootschap daarentegen is onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Soms kan het echter gebeuren dat je de belasting niet kunt voldoen. Je dient dan direct contact op te nemen met de belastingdienst om een gepaste oplossing te komen.

Niet kunnen betalen van belastingen

In bepaalde gevallen kun je, ook als zelfstandige, voor bepaalde belastingen en/of taksen een onbeperkt uitstel aanvragen. Dit geldt onder andere voor de personenbelasting. Je dient in een dergelijk geval een verzoek tot uitstel in te dienen voor de personenbelasting (PB), inclusief verhogingen, boetes en nalatigheidintresten die aan deze belasting zijn verbonden.

Als voorwaarde geldt echter wel dat de belastingen niet betwist mogen zijn (dat wil zeggen het object zijn van een lopende bezwaarprocedure).het dient te gaan om je persoonlijke belastingen en de belastingen mogen niet naar aanleiding van vastgestelde fiscale fraude zijn gevestigd, zoals in het geval van een verkeersbelasting. Ook zal een personenbelasting, waar je een bezwaar tegen aan hebt getekend uitgesloten zijn van een verzoek tot uitstel.

Btw schulden

Het verzoek tot uitstel is alleen geldig voor de belasting, de rente en de fiscale boetes. Dit betekent dus dat een btw-schuld niet betwist mag zijn in rechte. Dit wil zeggen een rechtsvordering die verband houdt met het vaststellen van een belasting. Bovendien dient het je persoonlijke btw-schuld te betreffen en mag deze niet zijn gevestigd naar aanleiding van vastgestelde fiscale fraude. De betreffende btw-schuld dient betrekking te hebben op een activiteit die in het verleden heeft plaatsgevonden, maar momenteel definitief is gestopt.

Voorwaarden voor een onbeperkt uitstel

Om een onbeperkt uitstel te kunnen krijgen dient er voldaan te worden aan een aantal voorwaarden. Je hebt immers te maken met een buitengewone gunst die je alleen in bepaalde gevallen kunt krijgen. Zo dien je:

  • ongelukkig en te goeder trouw zijn, met andere woorden: je bent niet in staat om op een duurzame wijze je belastingen en/of taksen te voldoen en dat je je onvermogen niet zelf hebt willen bewerkstelligen,
  • je hebt in een tijdsbestek van vijf jaar voorafgaand aan je verzoek tot onbeperkt uitstel geen soortgelijk uitstel ontvangen,
  • je respecteert de voorwaarden die de Adviseur generaal – Gewestelijk directeur van het Regionaal Invorderingscentrum je oplegt, bijvoorbeeld het direct of gespreid voldoen van een bepaald bedrag in de gestelde termijnen
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20