Bedrijven beschermd tegen faillissementen tot eind januari

Bedrijven die verplicht gesloten zijn, krijgen opnieuw bescherming tegen inbeslagnames en faillissementen. De regering-De Croo heeft vorige week beslist dat er een nieuw moratorium komt, tot eind januari.

De bescherming voor gedwongen gesloten bedrijven komt er niet voor het eerst. Tijdens de eerste golf voerde de toenmalige regering-Wilmès een moratorium in tot 17 juni. Concreet werden die bedrijven beschermd tegen inbeslagnames. Ze konden niet failliet verklaard worden op vraag van hun schuldeisers. De bedoeling was om bedrijven in moeilijkheden extra zuurstof te geven en hen wat respijt te gunnen om door de crisis te komen.

Ook na 17 juni stelden de fiscus en de RSZ zich in de feiten terughoudend op. Er werden geen faillissementsprocedures opgestart bij fiscale of sociale schulden. Nu keert de volledige bescherming terug op initiatief van minister van Middenstand David Clarinval (MR) en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Het voorontwerp van een wet passeert Raad van State om daarna goedkeuring te krijgen in de Kamer.

‘Elk faillissement is er uiteraard één te veel. Toch zien we dat de steunmaatregelen onze gezonde bedrijven geholpen hebben om de eerste schok van de coronacrisis door te komen. Door opnieuw een moratorium in te voeren, kunnen we veel van onze gezonde bedrijven in rustig vaarwater houden, hun situatie goed opvolgen en gepaste maatregelen nemen wanneer er knipperlichten afgaan’, stelt Van Quickenborne.

Behalve het moratorium komt er ook opnieuw een tijdelijke inperking van beslagen. Daardoor is het onmogelijk om bijvoorbeeld een loonbeslag in te voeren bij een burger. ‘De huidige situatie is zeer precair, maar we zullen niemand achterlaten in deze moeilijke periode’, besluit de minister in een persbericht.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20