Bart De Wever (N-VA) aangesteld als formateur

Bart De Wever (N-VA) is door koning Filip aangesteld als formateur. Het is de logische conclusie nadat alle vijf partijen die met elkaar spreken over de vorming van een nieuwe regering, zich bereid toonden om diepgaandere formatiegesprekken te hebben.

Zoals verwacht: Bart De Wever klimt van preformateur naar formateur.

  • Amper een half uur, zo lang duurde het onderhoud bij koning Filip. Wat er moest gebeuren, lag dan ook voor de hand. De Wever bracht verslag uit van de vergadering van dinsdag. Daarbij legde hij de uitkomst voor: N-VA, MR, cd&v, Les Engagés en Vooruit tonen zich bereid om samen formatiegesprekken op te starten.
  • Daarbij hoorde ook een nieuwe titel voor de persoon die de formatiegesprekken mag leiden: de formateur. Het is geen verrassing dat de koning deze verantwoordelijkheid opnieuw naar De Wever schuift.
  • N-VA is, als grootste partij, voortdurend aan zet geweest. Drie dagen na de verkiezingen benoemde de koning De Wever tot informateur. In die hoedanigheid moest hij kijken welke coalities er mogelijk zijn. Daarbij kwam een werkbare coalitie naar boven: Arizona, met de bovengenoemde partijen.
  • De Wever wilde snel werk maken van de regeringsvorming en hoopte meer inhoudelijke gesprekken te kunnen voeren. Vooruit hield daarbij de boot af. Als tussenoplossing werd De Wever aangesteld als preformateur. Nadat dinsdag alle partijen hun fiat gaven, begint nu een nieuwe fase met De Wever als formateur.
  • Een formateur wordt meestal ook premier aan het einde van de rit, als de gesprekken slagen. De Wever ziet dat zitten en de andere partijen gunnen hem dat ook, zo is te horen.
  • De volgende stap in de regeringsvorming is nu het opstarten van de onderhandelingen om tot een regeerakkoord te komen. De Wever moet een tussentijds verslag uitbrengen bij de koning op 24 juli, na de nationale feestdag.
Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.