Baanbrekend inzicht in ontstaan universum: signalen van eerste sterren ooit geregistreerd

Onderzoekers hebben signalen van de eerste sterren ooitkunnen registreren. Dat betekent dat we meer inzicht krijgen in het ontstaanvan het universum en van de sterren en in dark matter of donkere materie. Totnu toe was het nooit mogelijk om dark matter te detecteren vanop aarde.

Onderzoekersvan de Arizona State University (ASU) in het wetenschappelijke blad Nature hebben voorhet eerst sterren geregistreerd. De sterren zouden ongeveer 180 miljoen jaar nade oerknal ontstaan zijn. Makkelijk was het niet, maar de onderzoekers zijnerin geslaagd de zwakke signalen in een klein observatorium op te pikken.

“Het is een grote technische uitdaging om (dit signaal, red.)te detecteren”, zegt Peter Kurczynski van de National Science Foundation diehet onderzoek gedeeltelijk financierde.

“Bronnen van ruis kunnen wel 10.000keer duidelijker zijn dan het signaal. Het is alsof je in het midden van eenorkaan zit en probeert om het flappen van de vleugels van een kolibrie tehoren.” Verder hebben de onderzoekers ook geconcludeerd dat gas in hetuniversum 180 miljoen jaar geleden veel kouder was dan we dachten. Dat komtmogelijk doordat gewone materie en donkere materie op elkaar inwerkte en op diemanier energie verloor. 

Meer