Autoverzekeraars moeten met hogere herstelkosten afrekenen

De Europese verzekeraars voelen een toenemende druk om de autopremies te verhogen. Dat heeft te maken met het toenemende verkeersvolume, dat stilaan terugkeert naar het niveau dat voor de uitbraak van de coronapandemie werd opgetekend. Dat blijkt uit een studie van Insurance Europe, de Europese federatie van verzekeraars en herverzekeraars.

Het rapport verwijst naar een toename van de frequentie van claims dit jaar in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, toen regelingen rond thuiswerk nog altijd veel voertuigen van de weg hielden.

Inflatie en tekorten

“De frequentie van de claims ligt nog steeds onder het niveau dat voor de uitbraak van de pandemie was bereikt, maar de kosten voor de afwikkeling van claims kennen een snelle stijging”, voert het rapport van Insurance Europe aan. “Dat is het gevolg van de inflatie en het tekort aan vervangende onderdelen om voertuigen te repareren.”

De onderzoekers wijzen er daarbij op dat in Italië de gemiddelde kosten van de schadeclaims voor motorrijtuigen vorig jaar een niveau van 4.800 euro bereikten, tegenover een som van 4.560 euro drie jaar geleden. In Spanje liepen de kosten van de claims met 7,6 procent op.

In Frankrijk evenaarden de kosten van de claims opnieuw het niveau van drie jaar geleden. Het aantal claims liet tegenover het jaar voordien een stijging met 18,1 procent optekenen, al bleef het volume nog altijd onder het niveau van drie jaar geleden. Bij de claims wegens lichamelijk letsel was er zelfs sprake van een toename met 24,7 procent.

De Zweedse verzekeraars schrijven de hogere schadekosten toe aan de toename van het aantal hybride voertuigen. In die categorie voertuigen moet bij een herstelling immers met duurdere componenten rekening worden gehouden. 

Het rapport wijst erop dat in Noorwegen de premies voor commerciële autoverzekeringen vorig jaar na de hervatting van de bedrijfsactiviteiten al met 32,9 procent zijn gestegen. “In Duitsland was er voor de automobilisten beter nieuws”, voeren de auteurs verder aan.

“Daar liepen de verzekeringspremies vorig jaar slechts met 1 procent op tegenover het jaar voordien. Dat betekende een gevoelige daling tegenover de gemiddelde jaarlijkse stijging met 3,1 procent tijdens de tweede helft van het voorbije decennium.”

Toenemende kostendruk

In het Verenigd Koninkrijk viel de gemiddelde premie tegenover het jaar voordien zelfs met 7 procent terug, hoewel daar tijdens het laatste kwartaal van vorig jaar toch opnieuw een hogere kostendruk werd ervaren.

De Association of British Insurers (ABI) gaf in mei te kennen dat de gemiddelde tarief voor een motorrijtuigenverzekering tijdens het eerste kwartaal van dit jaar 5 procent lager lag dan in dezelfde periode van vorig jaar. Die evolutie zou echter tot op zekere hoogte zijn geholpen door een nieuwe wet op de kwalificatie van whiplash-claims, die door een hoge frequentie en grote kosten werd gekenmerkt.

De Britse verzekeraarsfederatie waarschuwde echter dat het aanhoudende wereldwijde tekort aan halfgeleiders de reparatietijden van voertuigen doet toenemen, wat de kosten voor het gebruik van vervangwagens verhoogt.

“Ook de herstellingen worden duurder, aangezien de inflatie op de prijs van grondstoffen, zoals autoverf, een invloed heeft”, stelt de Britse federatie. “Net zoals andere sectoren krijgen ook autoverzekeraars met stijgende kosten te maken.”

Een rapport van consulent Ernst & Young (EY) waarschuwde recent dat de autoverzekeraars dit jaar verlies zullen maken. Dat probleem wordt toegeschreven aan de onderliggende inflatie en dalende premies.

“Dit zou volgend jaar de verzekeringspremies in de autosector tot 18 procent duurder kunnen maken”, luidt het. “De inflatiedruk werkt immers ook in de schadekosten verder door.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20