Autosector: “Elektrische wagens garanderen volgende vijf jaar al een winstgevende groei”

Elektrische voertuigen zullen tegen het einde van dit decennium iets meer dan de helft van de verkoop van nieuwe wagens in de Verenigde Staten en China vertegenwoordigen. De sector zou dit niveau bovendien ook zonder hulp van subsidies van de overheid kunnen bereiken. Dat blijkt uit een enquête van consulent KPMG bij duizend executives uit de autosector.

Maar de onderzoekers waarschuwen tevens dat voertuigen met een verbrandingsmotor, waaronder hybride modellen, de volgende jaren naar verwachting in de meeste grote automarkten een aanzienlijk deel van de verkopen zullen kunnen behouden.

Afbouw verbrandingsmotoren

“De snelheid waarmee autofabrikanten het gebruik van verbrandingsmotoren kunnen afbouwen en daarmee hun emissies kunnen terugbrengen, vormt in de wereldwijde autosector een cruciaal element”, voert het persbureau Reuters aan.

“Een groep autofabrikanten en landen ondertekenden eerder deze maand een verklaring waarin wordt opgeroepen om tegen eind volgend decennium te stoppen met de verkoop van wagens met een verbrandingsmotor. In rijkere landen zou die deadline vijf jaar eerder moeten worden gehaald.”

“De twee grootste autofabrikanten van de wereld – Volkswagen en Toyota – hebben het akkoord echter niet ondertekend. Ook de drie grootste autokopers van de wereld – China, de Verenigde Staten en Duitsland – ontbreken.”

Uit het onderzoek bleek dat de leidinggevenden van mening zijn dat elektrische voertuigen tegen eind dit decennium in de Verenigde Staten, China en Japan 52 procent van de totale autoverkoop zullen vertegenwoordigen, met lagere percentages voor West-Europa, Brazilië en India.

“Maar achter die cijfers blijken bijzonder uiteenlopende opvattingen schuil te gaan”, werpen de onderzoekers op. “Een aantal respondenten verwacht onder meer dat elektrische wagens tegen eind van dit decennium in China 80 procent van de totale autoverkoop zullen vertegenwoordigen. Anderen melden daarentegen een volume van minder dan 20 procent.”

Subsidies

De wereldwijde verkoop van elektrische voertuigen is tot nu toe in belangrijke mate door overheidssubsidies gestimuleerd. De onderzoekers stelden echter vast dat 77 procent van de respondenten van mening waren dat elektrische voertuigen binnen tien jaar ook zonder steun van de overheid hoge verkoopcijfers zouden kunnen halen.

Daarbij wordt er onder meer op gewezen dat de prijzen voor autobatterijen de volgende jaren verder zullen dalen. Daardoor zouden elektrische wagens uiteindelijk tegen eenzelfde prijs als auto’s met verbrandingsmotoren op de markt gebracht kunnen worden. Toch zei 91 procent van de ondervraagden de overheidssubsidies te blijven steunen.

De enquête bracht ook aan het licht dat 75 procent van de ondervraagden verwacht dat hun bedrijven de volgende jaren zullen overgaan tot de verkoop van divisies die niet tot de kernactiviteiten van de onderneming behoren.

“Naarmate steeds meer nieuwe modellen naar een elektrische aandrijving met motoren zullen overschakelen, zullen de autobouwers overgaan tot evaluaties van de levensvatbaarheid van de diverse bedrijfsonderdelen”, luidt het.

Gary Silberg, bij KPMG verantwoordelijk voor de autosector, zegt de volgende jaren in de sector dat ook heel wat fusies en overnames te verwachten.”

Ondanks de verstoring van de toeleveringsketen door de chiptekorten en de uitbraak van de coronapandemie het voorbije jaar, zei ongeveer 53 procent van de ondervraagden er vast van overtuigd te zijn dat de sector de volgende vijf jaar een winstgevende groei zal kunnen realiseren.

In de Verenigde Staten en China bleken daarbij de meest optimistische reacties te kunnen worden opgetekend. In Frankrijk toonden de executives zich daarentegen het meest pessimistisch.

(bzg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20