AstraZeneca wil klinische tests vaker bij proefpersonen thuis organiseren

Het Brits-Zweedse farmaconcern AstraZeneca wil in zijn klinische tests voortaan ook bij de bevolking thuis gegevens verzamelen. Die strategie zou volgens het bedrijf een aantal barrières tegen de deelname aan medische research kunnen wegnemen.

AstraZeneca voert daarbij aan dat mensen vanuit het comfort van hun eigen gezin mogelijk sneller bereid zouden zijn om aan die tests deel te nemen. Hierdoor zou onder meer een grotere diversiteit in de populatie proefpersonen kunnen worden gegarandeerd.

Efficiëntie

“De werving van vrijwilligers voor klinische proeven kan een complexe onderneming zijn, maar is wel nodig voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, tests, apparaten en andere interventies”, benadrukt de Britse krant The Guardian.

“Een gebrek aan diversiteit in de populaties proefpersonen zou er echter mogelijk kunnen toe leiden dat geneesmiddelen en medische apparatuur in bepaalde groepen minder efficiënt zouden werken.” 

Sajid Javid, Brits minister van Volksgezondheid, heeft recent een onderzoek aangekondigd naar systemisch racisme en vooroordelen bij medische hulpmiddelen. Hieruit zou moeten blijken waarom bepaalde etnische bevolkingsgroepen en vrouwen met de gezondheidszorg minder goed worden geholpen.

“Het is van cruciaal belang dat bij deelnemers aan medische proeven een diversiteit kan worden gegarandeerd”, merken experts op. “Ook genetische, sociale en culturele factoren kunnen immers een bijdrage leveren aan de manier waarop patiënten op medische interventies reageren.”

“Ook bij de tests met potentiële vaccins tegen het virus Covid-19 was er kritiek omdat bij de ontwikkeling vooral blanke proefpersonen waren ingeschakeld, terwijl het virus een onevenredig grote impact op andere etnische groepen bleek te hebben”, merkt The Guardian op.

“Eerder al werd geopperd dat het gebrek aan diversiteit bij klinische onderzoeken in de Verenigde Staten ertoe zou hebben geleid dat Afro-Amerikaanse vrouwen bij borstkanker minder goede vooruitzichten hebben dan seksegenotes uit andere bevolkingsgroepen.”

Belastend

AstraZeneca zegt die problemen te willen aanpakken door een deel van de datacollectie bij de deelnemers thuis te organiseren. “Dat zou barrières voor een deelname aan klinische onderzoeken kunnen wegnemen”, betoogt Cristina Durán, hoofd digitale gezondheid van de onderzoeksdivisie van het farmaconcern.

“Uit gesprekken met potentiële deelnemers is gebleken dat de tests bijzonder belastend waren. Meestal is immers een verplaatsing naar een ziekenhuis of een gelijkaardige locatie nodig om aan de tests te kunnen deelnemen. Bovendien bleek dat de tests hierdoor voor een groot aantal kandidaten ook teveel tijd in beslag zouden nemen.”

“Ongeveer 90 procent van de tests worden in ziekenhuizen of aanverwante locaties uitgevoerd”, merkt Durán op. “De werving van een groep proefpersonen kan tot achttien maanden in beslag nemen. Uiteindelijk beslist slechts 3 procent tot 5 procent van de kandidaten om aan het project deel te nemen.”

“Nochtans blijkt dat 70 procent van de data die in het onderzoek worden gebruikt, bij de deelnemers thuis zouden kunnen worden verzameld. Onder meer de hartslag en de longfuncties kunnen perfect in de thuisomgeving worden gemeten. Dat geldt ook voor bloedafnames.”

“Een dergelijke aanpak zou dan ook de diversiteit en de snelheid van het onderzoek kunnen bevorderen.”

AstraZeneca merkt verder op ook de diversiteit van de groep onderzoekers te hebben opgevoerd. “Dit kan helpen om bij lokale gemeenschappen een groter vertrouwen op te bouwen”, wordt er opgemerkt.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20