Arval Mobility Observatory: “Telewerk remt groei Belgische vloot bedrijfswagens niet af”

Indien het van de ondernemingen afhangt, zal de Belgische vloot bedrijfswagens niet snel worden afgebouwd. Een enquête bij ruim driehonderd fleetmanagers van Belgische bedrijven uit diverse sectoren en van verschillende omvang door het Arval Mobility Observatory maakte immers duidelijk dat 93 procent van de Belgische bedrijven zijn bedrijfswagenpark wil behouden of uitbreiden.

Meer dan 80 procent van de Belgische fleetmanagers geeft aan dat het blijvende telewerkbeleid in hun bedrijf geen impact heeft op hun mobiliteitsbeleid. Opvallend is bovendien dat de bedrijven – ondanks de aangepaste autofiscaliteit – aangeven dat amper 20 procent van de personenwagens en 24 procent van de lichte vrachtvoertuigen in hun wagenpark tegen het midden van dit decennium volledig elektrisch zullen rijden.

Fleetmanagers maken zich volgens Yves Ceurstemont, verantwoordelijke consulting bij het Arval Mobility Observatory, onder meer zorgen over laadoplossingen bij werknemers thuis en op andere locaties. Daarnaast is er ook de aankoopprijs, die bij een elektrische wagen gevoelig hoger ligt.

Uitbreiding

Slechts 6 procent van de fleetverantwoordelijken verwacht in de nabije toekomst dat het bestaande bedrijfswagenpark zal verkleinen. Bij de anderen is de verwachting dat het aantal medewerkers met een bedrijfsvoertuig stabiel blijft (73 procent) of zelfs verder aangroeit (19 procent).

Daarbij merken de bedrijven vooral op dat hun activiteiten verder uitbreiden (46 procent), er plannen zijn om een systeem met deelbedrijfswagens in te voeren (30 procent) of dat het toekennen van bedrijfswagens een tactiek is om nieuw talent aan te trekken of personeel te behouden (28 procent).

Volgens twee op de drie fleetmanagers heeft de pandemie geen impact gehad op de grootte van hun bedrijfswagenpark. Volgens 85 procent heeft telewerk ook geen invloed op hun verdere mobiliteitsbeleid.

De helft van de Belgische bedrijven wil de medewerkers drie dagen per week laten telewerken of het huidige telewerkbeleid verhogen tot drie dagen per week. Vanuit die optiek verwachten de ondernemingen bijgevolg dat hun vloot bedrijfswagens op een jaar tijd 28 procent minder kilometers zal afleggen dan nu het geval is.

Volgens de ondervraagde fleetmanagers zal 49 procent van de personenwagens over drie jaar enkel door een verbrandingsmotor zal worden aangedreven. Bij de lichte vrachtvoertuigen loopt dat cijfer op tot 57 procent. Het aandeel volledig elektrische wagens in het midden van dit decennium wordt geschat op respectievelijk 20 procent voor de personenwagens en 24 procent voor de lichte vrachtvoertuigen.

Vandaag heeft wel al de helft van de bevraagde bedrijven hybride of volledig elektrische wagens in zijn vloot. Een grote uitschieter qua motivatie voor een minstens gedeeltelijke overstap naar een elektrische aandrijving rijden, is er niet. Fleetmanagers wijzen ongeveer even vaak op de lagere ecologische impact, fiscale redenen, maatschappelijk verantwoord ondernemen, imagoverbetering en het anticiperen op verregaandere maatregelen van de overheid.

Hinderpalen

Zes op de tien fleetmanagers zien nog verschillende hinderpalen om het personeel nog voor het midden van dit decennium volledig elektrische wagens aan te bieden. Daarbij geeft 28 procent aan dat er geen laadoplossing bij de medewerker thuis is, terwijl 24 procent het prijsverschil tegenover andere aandrijvingen te hoog vindt.

Ook blijft 22 procent zich afvragen of er langs de openbare weg voldoende laadmogelijkheden zijn om aan de noden van de medewerkers te voldoen. Bovendien geeft 22 procent van de fleetmanagers aan dat er bij hun kantoren nog geen laadpunten beschikbaar zijn.

“Bij bedrijven die al elektrische wagens hebben of ze overwegen in gebruik te nemen, geeft bijna 70 procent aan in de nabije toekomst laadmogelijkheden op de werklocatie te overwegen, terwijl bijna 40 procent overweegt tevens de laadmogelijkheden bij de werknemers thuis te willen ondersteunen”, zegt Yves Ceurstemont nog. 

“Tussen de bedrijven die al geëlektrificeerde voertuigen hebben bestaat er onderling ook heel wat variatie op het gebied van het laadpaalbeleid. Een aantal bedrijven bieden de mogelijkheid om op het bedrijfsterrein gratis de autobatterij op te laden. Andere ondernemingen vragen daarvoor een financiële bijdrage. Eenzelfde verschil wordt vastgesteld bij de laadinstallaties die bij de werknemers thuis zouden worden geplaatst.”

(fjc)

Meer