Arme landen hebben betaalbare EV’s nodig om opwarming te stoppen

Onder impuls van de klimaatwijziging zullen elektrische wagens straks domineren op Europese wegen. Experten vrezen echter dat die verandering niet veel effect zal hebben als de rest van de wereld op benzine blijft rijden. Het is daarom ook belangrijk om armere landen te betrekken in de overstap naar zero-uitstoot wagens. 

De toename van de wereldbevolking zal voornamelijk in ontwikkelingslanden plaatsvinden. Toch rijden er in honderden steden in Afrika, Azië en Latijns-Amerika busjes, bussen en motorfietsen op fossiele brandstoffen, en dat zal de komende tientallen jaren niet zomaar veranderen. Dat zegt Rob de Jong, hoofd van mobiliteitseenheid van het milieuprogramma van de Verenigde Naties. 

Zo zou de CO2-uitstoot in Kenia sinds 2005 ruwweg verdubbeld zijn. Daarvoor is de transportsector grotendeels verantwoordelijk. 

Elektrische voertuigen (EV) enkel en alleen maar promoten in landen als de Verenigde Staten, Finland en Nederland, zal de wereld niet dichter bij de doelstelling van het Parijsakkoord brengen. Dergelijke lage-emissie voertuigen moeten ook in lage- en middeninkomenslanden geïntroduceerd worden. 

Klimaatadaptatie als luxe

De meeste EV’s worden verkocht in de VS, China en Europa. Die regio’s genieten van door de staat gesteunde stimuluspakketten. Die zorgen onder andere voor investeringen in oplaadinfrastructuur. Dat maakt het voor klanten gemakkelijker om af te stappen van traditionele auto’s. In ontwikkelingslanden hebben overheden die luxe niet. 

Bovendien zijn rijkere landen verantwoordelijk voor het grootste deel van de opwarming van de aarde. Wel driekwart van de industriële emissies is afkomstig uit Noord-Amerika, Europa en China. Afrika neemt slechts 3 procent van het totaal voor zijn rekening. 

Wil de wereld om de opwarming van de aarde tot 1,5°C te beperken, dan moet het Westen armere landen daarbij helpen. Daarom zouden ze goedkopere modellen op de markt moeten brengen. Want momenteel ontwerpen mondiale autofabrikanten auto’s, bestelwagen en motorfietsen in functie van wlgestelde klanten in het Westen. Ze houden daarbij onvoldoende rekening met potentiële kopers in armere delen van de wereld.

Credit: Sudipta Das / Pacific Press/Sipa USA/ Isopix

Meer
Lees meer...
Markten