Argentijnen krijgen steeds minder steak op het menu

In Argentinië is het voorbije jaar per inwoner nog 49,7 kilogram rundvlees geconsumeerd. Daarmee is het verbruik tot een historisch minimum teruggevallen. Dat blijkt uit cijfers van de Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (Ciccra), de sectororganisatie van de Argentijnse vleesproducenten.

De Argentijnse consumptie van rundvlees liet vijfenzestig jaar geleden een absolute piek optekenen. Dat jaar consumeerde elke Argentijn gemiddeld 100,8 kilogram rundvlees.

Koopkracht

‘Argentinië is nagenoeg synoniem voor de runderteelt en rundvlees van hoge kwaliteit,’ benadrukt het persbureau Efe-Epa. ‘De jaarlijkse consumptie is nu echter tot een historisch dieptepunt teruggezakt. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de daling van de koopkracht onder invloed van de hoge inflatie en de coronacrisis, maar ook door een grotere interesse bij het Argentijnse publiek voor onder meer kip en varkensvlees.’

‘De Argentijnse rundvleesconsumptie is de voorbije jaren geleidelijk gedaald,’ erkent Miguel Schiariti, president van Ciccra. ‘Het is waarschijnlijk dat onze consumptie op termijn zal terugvallen tot een niveau dat vergelijkbaar is met het verbruik in de ontwikkelde landen.’ In de Verenigde Staten wordt per hoofd van de bevolking jaarlijks gemiddeld 35 kilogram rundvlees gegeten. In de Europese Unie valt dat volume zelfs verder terug tot 20 kilogram.

De daling van de Argentijnse consumptie is ongetwijfeld ten dele te wijten aan de sterke prijsstijging die het rundvlees het voorbije jaar heeft gekend. In december vorig jaar jaar was rundvlees 74,8 procent duurder dan twaalf maanden voordien. Dit heeft ertoe geleid dat de Argentijnse bevolking zich op ander vlees, zoals kip of varkensvlees, richtte. Daar lag de prijsstijging met respectievelijk 58 procent en 59 procent iets lager dan bij rundvlees.

‘Argentijnen zijn van nature vleeseters,’ benadrukt Schiariti. ‘Er wordt per hoofd van de bevolking jaarlijks ook 44 kilogram kip en 14 kilogram varkensvlees geconsumeerd. Dat bracht de totale vleesconsumptie van de gemiddelde Argentijn vorig jaar op 108 kilogram.’

De koopkracht van de Argentijnse bevolking is zwaar aangetast. Het land zit al drie jaar in een recessie. De economische ellende is de voorbije tien maanden nog verergerd door de uitbraak van de coronacrisis. Argentinië werd vorig jaar geconfronteerd met een inflatie van 36,1 procent.

Export

Critici van de Argentijnse regering zeggen echter dat de prijzen op de binnenlandse markt ook worden beïnvloed door de export. Daarbij wordt opgemerkt dat de Argentijnse overheid zich mogelijk schuldig zou kunnen maken aan een herhaling van de fouten die ook tijdens de crisis meer dan tien jaar geleden voor grote problemen hebben gezorgd.

Toen werden exportbeperkingen geïntroduceerd, met de bedoeling de binnenlandse prijzen onder controle te houden. Dat zorgde ervoor dat de Argentijnse veestapel met 12,5 miljoen dieren afnam. Dat betekende een inkrimping met 20 procent. ‘Nog niet de helft van dat verloren volume heeft het land kunnen recupereren,’ zegt Schiariti. ‘Momenteel heeft Argentinië een veestapel van ongeveer 53 miljoen dieren.’ Ongeveer 29 procent van de Argentijnse rundvleesproductie is bestemd voor de export, tegenover 8 procent het midden van het voorbije decennia. Het merendeel van die uitvoer is bedoeld voor China.

Schiaeriti merkt nog op dat vele rundveehouders naar mogelijke kostenbeperkingen kijken en daarom hun dieren op weilanden laten grazen in plaats van te voeden met maïsmeel. ‘Dit vertraagt echter het productieproces,’ merkt hij op. ‘Tegelijkertijd kende de vraag, dankzij een economische heropleving na een maandenlange dalperiode door de uitbraak van de coronapandemie, toe. Dat was een explosieve combinatie die de prijzen mee heeft helpen opdrijven.’

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20