Alleen prijsverhoging kan duurzame cacao garanderen; certificering heeft grotendeels gefaald

Gevreesd moet worden dat de ecologische en sociale problemen in de wereldwijde toeleveringsketens voor de cacaosector waarschijnlijk zullen blijven bestaan, tenzij de ondernemingen de boeren aanzienlijk betere vergoedingen voor hun producten zullen aanbieden. Dat staat in een rapport van het Voice Network, een coalitie van maatschappelijke organisatie.

Waarom is dit belangrijk?

Het rapport wijst erop dat de boeren in veel cacaoproducerende landen er niet in lukken de armoede achter zich te laten. Evenmin blijkt het voor de sector mogelijk om de kinderarbeid en de ontbossing terug te dringen. Ook is gebleken dat pogingen van de bedrijven de voorbije decennia om hun toeleveringsketens aan de hand van certificatiestelsels - gebaseerd op audits van externe partijen - te zuiveren, grotendeels blijken te hebben gefaald.

Certificatiesystemen niet voldoende: “Een groot deel van het probleem is dat deze regelingen er zich niet toe verbinden om de producenten een loon te betalen dat de boeren zou toelaten in hun eigen levensonderhoud te voorzien”, verduidelijkt Antonie Fountain, directeur van het Voice Network.

  • “Vaak wordt voor gecertificeerde cacao  – waardoor de producent kan aantonen geen ecologische of sociale schade te veroorzaken – weliswaar een premie betaald, maar dat blijkt niet voldoende.”
  • “Uit analyses blijkt dat het onmogelijk is om zonder hogere prijzen voor de boeren duurzame cacao op de markt te brengen.”
  • De certificatiesystemen van de bedrijven blijken zich meestal op goede landbouwpraktijken te richten. Daarbij worden onder meer stimulansen voorzien die de boeren moeten aanmoedigen om hun productiviteit te verhogen.
  • “Dat is echter een tweesnijdend zwaard”, merken de experts op. “Indien men er niet lukt overheidsprogramma’s op te zetten om de totale productie te verminderen, zullen de oplopende voorraden de cacaoprijzen wereldwijd te verlagen.”
  • “Dergelijke programma’s blijken echter niet voorradig te zijn. In de belangrijkste producerende landen zijn de strategieën van de overheden er vaak nog steeds vooral op gericht om een hogere cacaoproductie tot stand te brengen en waardoor men zou hopen de armoede te kunnen bestrijden.”

Tevreden over Europese aanpak ontbossing: Voice Network zegt wel tevreden te zijn met de nieuwe wet die de Europese Unie op het gebied van de wereldwijde ontbossing recent heeft goedgekeurd.

  • Die wet moet voorkomen dat op de Europese markt nog langer producten – waaronder cacao en chocolade – die aan de wereldwijde ontbossing kunnen worden gelinkt, door bedrijven zouden kunnen worden ingevoerd.
  • Voice Network zegt de nieuwe Europese wetgeving te bestempelen als een eerste stap op weg naar een fundamentele verandering, maar waarschuwt wel dat de impact beperkt zal blijven indien de ondernemingen niet snel actie ondernemen om voor cacao hogere prijzen te betalen. 
  • “De meeste bedrijven die cacao inkopen blijven aan hun traditionele praktijken vasthouden”, voert de organisatie aan. “Er wordt weliswaar steun verleend aan certificatiesystemen, maar tegelijkertijd weigeren de ondernemingen om hun eigen inkoopstrategie – met inbegrip van de prijsstelling – rechtstreeks aan te pakken.”
Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.