Airbus Helikopters ziet een duidelijk herstel van de markt

De wereldwijde helikoptermarkt toont tekenen van heropleving, maar het zal nog twee tot drie jaar duren vooraleer de sector de impact van de coronacrisis heeft verwerkt en de activiteit zich weer tot zijn vroegere zal kunnen herstellen. Dat heeft Bruno Even, topman van Airbus Helicopters, gezegd.

Vorig jaar kon Airbus Helicopters 338 leveringen uitvoeren. Dat was 13 procent meer dan het jaar voordien. Verder geeft het bedrijf aan vorig jaar in totaal 419 nieuwe orders te hebben ontvangen. Na de verrekening van annuleringen, bleven er netto nog 414 bestellingen over.

Keerpunt

Airbus Helicopters stelt dat de orders na de coronacrisis een sterke heropleving hebben gekend. Twee jaar geleden, toen de wereld door de eerste uitbraken van het virus Covid-19 werd geconfronteerd, was er sprake van 289 orders. Na annuleringen bleven daarvan nog 268 bestellingen over.

“We hebben een eerste zicht van herstel op de wereldwijde markt, die vorig jaar met 40 procent is gestegen”, zei Bruno Even. “Er was vorig jaar duidelijk sprake van een keerpunt. Er kon immers opnieuw een groei worden gemeld, nadat de sector met een aantal jaren van aanhoudende dalingen – door de evoluties in de productie van olie en gas en de uitbraak van de coronapandemie – was geconfronteerd.”

“Het zal wellicht nog twee tot drie jaar duren vooraleer de sector zich weer tot zijn vroegere niveau – voor de uitbraak van de coronacrisis – zal hebben hersteld, maar de trend kan duidelijk worden opgemerkt.” Even benadrukte te verwachten dat deze trend zich dit jaar verder zal bevestigen.

Het herstel bij Airbus Helicopters werd vorig jaar vooral door een grotere vraag naar lichtere toestellen gedragen. “Dit was vooral te danken aan de Noord-Amerikaanse markt, waar de vraag naar helikopters voor medische hulpdiensten, vip-vervoer en nutssectoren een heropleving liet blijken.

“Dat is een positief signaal”, verduidelijkte Even. “Op basis van onze ervaringen uit het verleden weten we dat de lichte helikopters als eerste een heropleving laten optekenen. Dit biedt dan ook niet alleen een optimistische boodschap over de verkopen van vorig jaar, maar schetst ook positieve verwachtingen voor de volgende jaren.”

Duurzaamheid

In de divisie zwaardere helikopters bleven de bestellingen op een bescheiden niveau. Voor de Super Puma werden slechts tien orders opgetekend. “Dit heeft duidelijk te maken met de aanhoudende achteruitgang bij de offshore winning van fossiele brandstoffen”, voerde Even nog aan. “In deze sector is de marktsituatie momenteel een grotere uitdaging dan mogelijke concurrentie.”

Even beklemtoonde nog dat een herstel in deze sector weliswaar tijd zal vergen, maar toch nog altijd een groeimarkt vertegenwoordigt. Dat heeft volgens hem vooral te maken met vlootvernieuwingen.

Verder beklemtoonde Even ook mogelijkheden te zien in het streven naar een grotere duurzaamheid. “Onze klanten en hun publiek tonen een toenemende belangstelling om hun ecologische voetafdruk te verminderen”, verduidelijkte hij.

“De helikopter kan op dit vlak een rechtstreekse bijdrage leveren. Nieuwe modellen hebben immers een lagere uitstoot dan de oudere generaties. Er kan hier een grote verbetering worden gerealiseerd.”

(kg)

Meer