Aantal geboortes in China zakt tot een absoluut dieptepunt

Het geboortecijfer op het Chinese vasteland is in 2021 tot een historisch dieptepunt gedaald, zo bleek maandag uit gegevens van het Chinese nationale bureau voor de statistiek. Het aantal geboortes in China zit al een tijdje in dalende lijn. Dat heeft ertoe geleid dat Peking vorig jaar besliste dat elk gezin tot drie kinderen mag hebben.

China was lange tijd bekend voor zijn eenkindpolitiek. Maar het land besliste in 2016 om het over een andere boeg te gooien. In dat jaar werd de limiet opgetrokken tot twee kinderen per gezin. Die wijziging is er gekomen om de economische risico’s van een snel vergrijzende bevolking te vermijden. Tot nu toe heeft de beleidswijziging nog geen al te grote impact gehad. Hoge kosten van het stadsleven hebben gezinnen ervan weerhouden meer kinderen te krijgen. China schakelde vorig jaar nog een versnelling hoger en trok de limiet op tot drie kinderen per gezin.

Iets meer dan 10 miljoen geboortes

In 2021 werden er 7,52 geboortes geteld per 1.000 inwoners. Dat is het laagste cijfer sinds 1949, toen het Chinese nationale bureau voor de statistiek is begonnen met die gegevens bij te houden. De natuurlijke groei van de Chinese bevolking, migratie buiten beschouwing gelaten, bedroeg in 2021 slechts 0,034 procent, het laagste cijfer sinds 1960. Uit de gegevens blijkt ook dat er in 2021 10,62 miljoen geboortes waren, tegenover 12 miljoen in 2020.

“De demografische uitdaging is bekend, maar het tempo van de vergrijzing ligt duidelijk hoger dan verwacht”, merkt Zhiwei Zhang, hoofdeconoom bij Pinpoint Asset management, op in een reactie aan het persagentschap Reuters. “Dit wijst erop dat de totale bevolking van China in 2021 wellicht haar hoogtepunt heeft bereikt. Het geeft ook aan dat China’s potentiële groei waarschijnlijk sneller afneemt dan verwacht.”

Vergrijzing bevolking

China staat niet alleen toe dat gezinnen maximaal drie kinderen op de wereld mogen zetten, maar het land heeft ook een beleid goedgekeurd om de financiële lasten van het opvoeden van kinderen te verlichten. Vorig jaar werd onder meer een verbod ingesteld op naschoolse opvang met winstoogmerk.

Dergelijke maatregelen zijn nodig om de afname van de beroepsbevolking een halt toe te roepen. Indien er niet snel een ommekeer komt, zal het land in de problemen komen om voor de vergrijzende bevolking te zorgen.

Ook op regionaal vlak worden er maatregelen genomen om het geboortecijfer een boost te geven. Vorig jaar heeft het lokale bestuur van Panzhihua, in de zuidwestelijke Chinese provincie Sichuan, bijvoorbeeld beslist om cash uit te delen om zo geboortes aan te moedigen.

(lb)

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.