Aandeel elektrische wagens in West-Europese autoverkoop op een jaar tijd nagenoeg verdubbeld

De omslag naar een elektrische aandrijving in het Europese autoverkeer kent een duidelijke versnelling. Dat blijkt uit een rapport van de Duitse consulent Schmidt Automotive Research. Volgens de studie werden vorig jaar in de achttien kernlanden van West-Europa – met inbegrip van Noorwegen, Zwitserland, IJsland en Groot-Brittannië – ongeveer 1,2 miljoen nieuwe elektrische wagens in het verkeer gebracht.

Het aandeel van de elektrische aandrijving in de totale Europese autoverkoop is daarmee op een jaar tijd van 6,7 procent nagenoeg verdubbeld tot 11,2 procent.

Met inbegrip van hybride motoren werd een verkoop van 2,2 miljoen elektrische wagens opgetekend. Dat vertegenwoordigde een marktaandeel van 20,9 procent, tegenover 12,4 procent het jaar voordien.

Noorwegen

Vier jaar geleden werden in West-Europa 374.800 elektrische wagens – hybrides inbegrepen – verkocht. Het jaar nadien was dat aantal opgelopen tot 545.600 exemplaren. Twee jaar geleden werd een niveau van meer dan 1,33 miljoen eenheden bereikt. 

“Vorig jaar werden in West-Europa meer nieuwe elektrische auto’s geregistreerd dan ooit voordien”, voert Matthias Schmidt, topman van Schmidt Automotive Research. “Die ontwikkeling werd in belangrijke mate gesteund door de aanbieding van royale overheidssubsidies.”

Alleen al tijdens het laatste kwartaal van vorig jaar werden in West-Europa 400.000 nieuwe elektrische wagens in het verkeer gebracht.

De grootste vloot nieuwe elektrische wagens werd in Duitsland opgemerkt. Daar werden vorig jaar 355.961 nieuwe elektrische wagens in het verkeer gebracht. Dat betekende een toename met 83,3 procent tegenover het jaar voordien.

De elektrische aandrijving heeft daarmee in de Duitse autoverkoop een aandeel van 13,6 procent laten optekenen. In de maand december liep dat cijfer verder op tot ruim 21 procent.

In percentages liet Griekenland echter de sterkste groei optekenen. Daar kon vorig jaar een stijging met 247 procent worden gemeld, gevolgd door Finland (139 procent), Italië (108 procent) en Zweden (106 procent).

Noorwegen blijft op het gebied van elektrische autoverkeer echter de leidende markt van West-Europa. In het Scandinavische land bestaat de autoverkoop inmiddels voor ongeveer 90 procent uit wagens die geheel of gedeeltelijk met een elektrische krachtbron zijn uitgerust.

Zuiver elektrische wagens hadden er vorig jaar in de totale autoverkoop een aandeel van 64,5 procent. In de maand september werd zelfs een aandeel van 77 procent gemeld.

Financiële prikkels

Schmidt merkt op dat vooral financiële prikkels van de overheid de verkoop van elektrische voertuigen stimuleren. “Dat bleek duidelijk in Nederland, waar de overheid besliste om de subsidies af te schaffen”, verduidelijkt de analist.

“Elektrische wagens vertegenwoordigden voor de afschaffing van de subsidies ongeveer 28 procent van de totale autoverkoop. Nadat de tegemoetkoming van de overheid was geschrapt, bleek de vraag naar elektrische wagens aanzienlijk in te storten. Het aantal registraties van nieuwe elektrische wagens viel er met 12,5 procent terug.”

Matthias Schmidt verwacht dat het succesverhaal van de elektrische auto zich ook dit jaar verder zal doorzetten. De analist maakt daarbij gewag van een stijging met 29 procent tot 1,54 miljoen voertuigen. Hij merkt op dat de start van de productie in de nieuwe fabriek van Tesla in Grünheide (Berlijn) grote gevolgen kan hebben.

In die fabriek zal Tesla het Model Y produceren. “Dat type richt zich op het marktsegment dat vorig jaar meer dan 40 procent van alle verkopen van elektrische wagens in Europa vertegenwoordigde,” voert Schmidt aan.

In België werden vorig jaar 22.800 zuiver elektrische wagens verkocht. Daarmee haalde de sector in de totale Belgische autoverkoop een aandeel van 6 procent. Alleen Griekenland (2,2 procent), Spanje (2,8 procent) en Italië (4,6 procent) laten slechtere scores optekenen.

(jvdh)

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.