De grootste gevaren van een krediet

Verstrekkers van leningen en kredieten schermen bij voorkeur met de voordelen die hun producten met zich meebrengen, zoals:

  • het kunnen financieren van je eigen huis,
  • overal op aarde kunnen betalen met een kredietkaart,
  • je bestaande woning kunnen veranderen in je droomhuis,
  • een nieuwe auto aan kunnen schaffen.

Een krediet aangaan kan echter ook een heleboel gevaren met zich meebrengen. Denk maar eens aan de financiële problemen war je mee te maken krijgt als je het geld niet terug kunt betalen. Door in de schulden te geraken kunnen fenomenen zoals spanningen, stress en depressies al gauw om de hoek komen kijken.

Kredietverstrekkers verdienen aan het uitlenen van geld

In de maatschappij van vandaag is het heel gewoon om geld te lenen en wordt dan ook veelvuldig door het gros van de bevolking gedaan. De meeste mensen staan niet echt stil bij de gevaren van het afsluiten van een lening of krediet. Een kredietverstrekker rekent altijd bepaalde kosten en een rentepercentage als je een lening of krediet aangaat. Voor de kredietnemer betekent geld lenen op de langere termijn dus altijd een financieel verlies.

Leenvoorwaarden zijn van cruciaal belang

De leenvoorwaarden (de kleine lettertjes) zijn van cruciaal belang als je geld wilt lenen. Bij het aangaan van een lening of krediet dien je dan ook altijd de leenvoorwaarden nauwkeurig door te nemen. De nadelen van hun producten zullen kredietaanbieders in de regel immers minder prominent willen vermelden. Door goed de kleine lettertjes in de leenovereenkomst te lezen kun je alles te weten komen over:

  • de rente die je uiteindelijk over een lening of krediet moet betalen,
  • de looptijd van de lening of het krediet,
  • het kostenpercentage van de lening op jaarbasis,
  • de gevolgen als je in gebreke blijft bij de aflossing van de lening of het krediet.

Gevaren van een lening of krediet

Het meest grote gevaar van een lening of krediet is dat je niet goed bent voorbereid op de aflossing ervan en je dus van te voren niet realistisch naar financiële middelen en –mogelijkheden hebt gekeken. In een dergelijk geval loop je het risico dat je het geleende geld niet terug kunt betalen en je op die manier nog verder in de financiële problemen terechtkomt.

Als je de maandelijkse lasten van een hypotheek niet meer kunt dragen, dan kun je in ernstige financiële problemen terechtkomen. In een dergelijke situatie kun je het beste contact opnemen met de kredietverstrekker en samen naar de meest gunstige oplossing zoeken, zoals:

  • de terugbetaling van de lening of het krediet te vertragen,
  • de terugbetaling van de lening of het krediet uit te stellen.

Dit zal overigens niet makkelijk zijn omdat de kredietverstrekker zelf aan strenge regels zijn gebonden ten aanzien van hypothecaire voorwaarden. In het meest erge geval zal de kredietverstrekker eisen dat je het huis verlaat zodat het verkocht kan worden. Door de verkoop van je woning kan de kredietverstrekker het geleende geld terugvorderen.

Je raakt in de schulden

Als er sprake is van wanbetaling dan raak je niet alleen in de schulden, maar dit kan zelfs het begin zijn van een neerwaartse spiraal. Indien je bestaande leningen of kredieten niet naar behoren af kunt lossen, is het zeker geen goede optie om nieuwe leningen aan te gaan om deze schulden mee te financieren. Beter stel je een schuldbetalingsplan op in samenspraak met de betreffende schuldeiser(s) en vraagt tevens om uitstel. Indien dit niet mogelijk is en je het werkelijk niet meer ziet zitten dan kun je je altijd nog wenden tot een deskundige op het gebied van schuldhulpverlening van de dienst Schuldbemiddeling van het OCMW.

Je wordt depressief

De gevolgen van wanbetaling als je een lening of krediet af hebt gesloten worden door een heleboel mensen onderschat of over het hoofd gezien. Je privéleven kan erg te lijden hebben als je je schulden niet meer kunt betalen en je steeds verder in de financiële problemen terechtkomt.

Zodra een lening of krediet niet terug kunt betalen en je uit huis wordt gezet, dan heeft dit zware psychologische gevolgen. Je eigenwaarde kan hier zelf zwaar onder te lijden krijgen. Dit is zeker het geval als er voorafgaand aan de uithuiszetting nog andere tegenslagen op je pad zijn gekomen, zoals een ontslag of een echtscheiding. Je zelfvertrouwen zal het dan zwaar te verduren hebben en je relatie en je gezinssituatie negatief beïnvloeden. Spanningen, stress en depressies zijn dan ook veelvoorkomende complicaties die zich bij financiële problemen kunnen openbaren.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20