153 doden kunnen vermeden worden als landen hun CO2-uitstoot beperken

153 miljoen levens zouden gered kunnen wordenals er minder fossiele brandstoffen uitgestoten zouden worden. Dat blijkt uiteen studie van de Duke University en de Columbia University in samenwerking methet Goddard Institute for Spaces Studies (NASA). Maar liefst 153 grote stedenover de hele wereld werden onderzocht.

De studie van Duke University en Columbia University geeft aan dat vooral de continenten Azië en Afrika baat zouden hebben bij een daling in de uitstoot van fossiele brandstoffen. 

India

De stad die het zwaarst getroffen werd door de CO2-uitstoot is Calcutta in India. Daar zouden bijna 4,4 miljoen vroegtijdige sterfgevallen vermeden kunnen worden. Ook in Delhi, de hoofdstad van India, zouden 4 miljoen levens gered geweest zijn. 

Meer