Zwitsers referendum verwerpt verbod op gebruik van pesticiden

Zwitserland voert geen verbod op het gebruik van pesticiden in. Tijdens een nationaal referendum werd immers een voorstel over de invoering van een verbod op het gebruik van kunstmatige bestrijdingsmiddelen met een meerderheid van 60,6 procent afgewezen. Op die manier blijft Bhutan het enige land in de wereld waar pesticiden zijn verboden.

Ook de beperking op de uitstoot van broeikasgassen werd door een meerderheid van 53,1 procent verworpen. Wel schaarden de deelnemers aan het referendum zich achter nieuwe maatregelen die de bestrijding van het terrorisme moeten versterken.

Voedselzekerheid

Het voorstel voor een verbod op pesticiden had gewezen op een mogelijke schade voor de gezondheid. Indien het voorstel aangenomen zou zijn, zou Zwitserland het gebruik van de kunstmatige bestrijdingsmiddelen binnen een periode van tien jaar hebben verboden.

Het voorstel, voorgelegd door een groep milieuactivisten, vroeg tevens een verbod op de invoer van voedingsproducten die met pesticiden waren behandeld. Landbouwers die pesticiden gebruikten, zouden bovendien niet meer op subsidies van de Zwitserse overheid hebben kunnen rekenen.

De Zwitserse regering had de bevolking echter opgeroepen het voorstel weg te stemmen. Daarbij werd erop gewezen dat de maatregel een bedreiging zou betekenen voor de voedselzekerheid van het land. Bovendien werd gewaarschuwd voor hogere kosten voor het Zwitserse bedrijfsleven.

De sector van de producenten van pesticiden – waarvan het Zwitserse bedrijf Syngenta een van de wereldwijde marktleiders is – reageerde tevreden op de uitslag van het referendum. Door de afwijzing van het voorstel blijft Bhutan het enige land ter wereld waar het gebruik van kunstmatige bestrijdingsmiddelen is verboden. Het Aziatische koninkrijk voerde negen jaar geleden een verbod op pesticiden in.

Broeikasgassen

Daarnaast verzette ook 53,1 procent van de deelnemers aan het referendum zich tegen een voorstel, wel door de regering gesteund, om op autobrandstoffen en vliegtuigbrandstoffen een hogere belasting te heffen.

Die maatregel zou het land moeten helpen om de uitstoot van broeikasgassen tegen het einde van dit decennium te halveren tegenover het niveau dat in het begin van de jaren negentig van de voorbije eeuw was opgetekend. Tegenstanders van het voorstel hadden opgemerkt dat Zwitserland amper verantwoordelijk is voor 0,1 procent van de wereldwijde broeikasgassen. 

Wel steunde een meerderheid van ongeveer 57 procent een voorstel om het antiterrorisme meer actiemogelijkheden te geven. Door het referendum krijgt de Zwitserse politie meer mogelijkheden om potentiële verdachte activiteiten te monitoren.

Ook zal het voortaan mogelijk zijn om bij een vermoeden van gewelddadige intenties, elke persoon boven de leeftijd van twaalf jaar te interpelleren. Tegenstanders van het voorstel hadden gewaarschuwd voor een ondermijning van de fundamentele vrijheden.

Tenslotte schaarden de deelnemers van het referendum zich ook achter een vraag om meer middelen vrij te maken voor de strijd tegen de coronacrisis.

(tb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20