Zon en wind kunnen aarde honderd keer van elektriciteit voorzien

De dalende kosten van windenergie en zonnekracht kunnen leiden tot een productieniveau dat de hele wereld honderd keer van elektriciteit zou kunnen voorzien. Hernieuwbare energiebronnen zullen dan ook naar verwachting halverwege volgend decennium fossiele brandstoffen grotendeels uit de elektriciteitsproductie hebben verdreven. Dat staat in een rapport van de denktank Carbon Tracker.

De onderzoekers stelden vast dat momenteel al 60 procent van de wereldwijde zonnekracht even betaalbaar is geworden als de lokale opwekking van fossiele brandstoffen. Datzelfde geldt ook voor 15 procent van de windenergie.

Voordelig

‘Naarmate de kosten in die sectoren verder dalen, kunnen fossiele brandstoffen in de loop van het volgende decennium uit de elektriciteitsmix worden geduwd,’ zeggen de onderzoekers. ‘Op dat ogenblik zal de wereldwijd opgewekte zonnekracht voordeliger zijn geworden dan alle andere vormen van elektriciteitsproductie. Datzelfde zal kunnen gezegd worden van meer de helft van de geproduceerde windenergie.’

‘Tegen het midden van deze eeuw zullen windenergie en zonnekracht in technologieën zoals elektrische voertuigen en duurzame waterstofproductie het gebruik van fossiele brandstoffen volledig hebben vervangen’, stippen de onderzoekers aan. ‘Door hun dalende kosten zouden hernieuwbare energiebronnen een productieniveau kunnen uitbouwen dat in staat zou zijn om de wereld honderd keer van elektriciteit te voorzien.’

‘Twee jaar geleden haalde het wereldwijde energieverbruik een niveau van 65 petawattuur’, verduidelijkt het rapport. ‘Zonnekracht alleen al heeft het potentieel om jaarlijks een productie van 5.800 petawattuur te genereren.’

‘Dat volume staat gelijk met de elektriciteitsproductie die zou kunnen worden bereikt wanneer op één jaar tijd alle bekende fossiele brandstofreserves zouden worden opgebrand. Onshore en offshore windenergie zouden aan die duurzame productie nog eens jaarlijks 900 petawattuur kunnen toevoegen.’

‘De kosten voor zonnekracht zijn sinds het begin van vorig decennium elk jaar met gemiddeld 18 procent gedaald’, stippen de onderzoekers nog aan. ‘Geen enkele andere technologie kan een groei – met een gemiddelde van 39 procent per jaar – voorleggen.’

‘Dat betekent nagenoeg elke twee jaar een capaciteitsverdubbeling. Tegelijkertijd zijn de prijzen voor windenergie met gemiddeld 9 procent gedaald, terwijl de capaciteit van de sector een gemiddelde jaarlijkse groei met 17 procent liet optekenen.’

Geopolitiek

Zonnekracht en onshore windenergie zouden momenteel voor tweederde van de wereldbevolking de goedkoopste bron van elektriciteit vormen. Het rapport voegt eraan toe dat Afrika het potentieel heeft om een ​​supermacht van hernieuwbare energiebronnen te worden. Het continent zou immers 39 procent van het wereldwijde installatie-potentieel vertegenwoordigen.

‘We betreden een nieuw tijdperk, vergelijkbaar met de industriële revolutie’, merkte Kingsmill Bond, energiestrateeg bij Carbon Tracker, op. ‘Energie zal in prijs dalen en voor miljoenen mensen, vooral in landen met lage inkomens, toegankelijker worden.’

‘Dat zal ook gevolgen hebben voor de geopolitiek. Een aantal landen zal immers bevrijd worden van de dure invoer van steenkool, olie en gas. Duurzame hernieuwbare energiebronnen zullen de catastrofale klimaatverandering tegengaan en de planeet kunnen bevrijden van een dodelijke vervuiling.’

(lb)

Meer