Zomervakantie duurt te lang en bedreigt de sociale mobiliteit

De zomervakantie duurt te lang is bedreigt bovendien de sociale mobiliteit. Dat benadrukt het magazine The Economist naar aanleiding van het naderende nieuwe schooljaar. Gesuggereerd wordt dat onderwijs tijdens de zomerperiode zelfs een aantal nieuwe educatieve mogelijkheden zou creëren.

“De problematiek van de lange zomervakanties is belangrijker dan op het eerste zicht zou lijken,” zegt The Economist. “Een groot aantal kinderen zal tijdens die lange vakantie een belangrijk gedeelte van de opgedane vaardigheden van het vorige schooljaar hebben vergeten.”

Kloof

“Volgens sommige studies zou ongeveer de helft van de opgeslagen kennis van het voorbije schooljaar door de lange vakantie in rook opgaan,” verduidelijkt het magazine. “Dat blijkt vooral in het nadeel van kinderen uit armere gezinnen. Rijkere jongeren hebben immers veel gemakkelijker toegang tot boeken en kunnen van de zomerperiode gebruik maken om allerlei educatieve programma’s – zoals muziek of vreemde talen – te volgen.”

“Volgens wetenschappers moet op vijftienjarige leeftijd twee derden van de kloof in academische prestaties tussen arme en rijke jongeren aan de zomervakantie worden toegeschreven,” zegt The Economist nog. “Bovendien wegen lange vakanties op het gezinsbudget. Gratis schoolmaaltijden zijn immers niet meer beschikbaar, terwijl vaak extra financiële middelen voor kinderopvang moeten worden voorzien.”

Klassen

Anderzijds erkent het magazine dat een kortere vakantie de maatschappij een extra kost zal opleveren, aangezien bijkomende salarissen voor leerkrachten moeten worden voorzien en vaak ook in airconditioning zou moeten worden geïnvesteerd.

Er zijn volgens The Economist echter een aantal middelen om die bijkomende kosten op te vangen. “Onder meer zou op grotere klassen kunnen worden overgeschakeld,” betoogt het magazine. “Veel ouders streven naar een onderwijssysteem waarbij hun kind quasi individueel zou kunnen worden opgevolgd, maar er kan weinig bewijs worden aangebracht dat hierdoor betere resultaten bereikt zouden kunnen worden .”

“In Japan zijn de klassen in het lager middelbaar onderwijs meer dan 50 procent groter dan in Groot-Brittannië, maar toch blijken Japanse kinderen betere schoolresultaten te halen dan hun Britse generatiegenoten.”

The Economist voegt eraan toe dat de zomerperiode voor de onderwijsinstellingen de kans zou bieden om aan leerlingen bijkomende vaardigheden, onder meer door een samenwerking met het lokale bedrijfsleven of een verkenning in de natuur, aan te leren.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20