Zelfrijdende auto’s Cruise mogen in San Francisco aan de slag

Cruise, de divisie autonome mobiliteit van de Amerikaanse autobouwer General Motors, heeft in de Amerikaanse stad San Francisco een vergunning gekregen om zelfrijdende wagens te laten rondrijden. Cruise kreeg de licentie nadat het bedrijf bezwaren van een aantal functionarissen van de stad had weggenomen.

De vergunning, uitgereikt door de California Public Utilities Commission, was de laatste hindernis die Cruise diende te nemen om in San Francisco zelfrijdende auto’s te kunnen inzetten. Het bedrijf kondigde aan de volgende weken in San Francisco een aantal betalende diensten met zelfrijdende auto’s te zullen starten. Daarbij zou Cruise beroep doen op maximaal dertig autonome exemplaren van de elektrische Chevrolet Bolt.

Voorwaarden

Er worden aan de auto’s wel een aantal voorwaarden gesteld. Onder meer wordt aan de zelfrijdende wagens een maximumsnelheid van 30 mijl per uur opgelegd. In het stadscentrum zullen de wagens niet worden toegelaten.

Bovendien mogen de voertuigen zich ook tussen tien uur ‘s avonds en zes uur ‘s ochtends niet op de openbare weg vertonen. Evenmin zullen de autonome wagens op de snelwegen mogen rijden. Ook bij zware mist en hevige neerslag zullen de auto’s geen toestemming krijgen uit te rijden.

Incidenten

Bij een consultatie hebben een aantal stadsdiensten gezegd dat Cruise de veiligheid van de passagiers redelijkerwijs beschermt. Onder meer bij de brandweer en politie van de stad waren nochtans stemmen opgegaan om bijkomende veiligheidsvoorwaarden op te leggen. 

Daarbij verwezen ze onder meer naar een incident in april van dit jaar, waarbij een verwarde autonome Cruise gedurende een korte tijd de weg had versperd van een brandweerwagen die op weg was om een vuur in een gebouw te blussen.

Eveneens werd er gewag gemaakt van een opmerkelijke melding, waarbij een zelfrijdende Cruise die door een politiepatrouille was tegengehouden, weer vertrok vooraleer de agenten hun werk hadden kunnen voltooien.

Waymo, de divisie autonome mobiliteit van Alphabet, organiseert in de buitenwijken van de Amerikaanse stad Phoenix al vier jaar betalende diensten. Cruise zal volgens technologie-experts in San Francisco echter met een veel complexere omgeving worden geconfronteerd. De metropool is immers een dichtbevolkt gebied en de zelfrijdende auto’s zullen er bovendien moeten afrekenen met een heuvelachtig en onvoorspelbaar terrein.

Onvoorspelbare weggebruikers

“Het onvoorspelbaar gedrag van andere weggebruikers vormt een van de gevaren die autonome mobiliteit bedreigen”, stippen analisten aan. “In Californië dateren de eerste openbare tests met zelfrijdende voertuigen al van tien jaar geleden. Sindsdien is gebleken dat de autonome wagens de verkeersregels in het algemeen goed opvolgen, maar er blijven wel steeds verrassingen opduiken.”

Brandon Basso, directeur van Cruise, had vorig jaar eveneens gezegd dat de onvoorspelbare acties van de andere weggebruikers voor onzekerheid zorgen. Hij voegde er echter aan toe dat de voertuigen van Cruise de complexe sociale dynamiek begrijpen en zich tegen onzekerheid indekken door veilige acties te ondernemen.

Ook kritische functionarissen gaven in San Francisco toe dat de autonome wagens zich in het algemeen als een voorzichtig en defensief bestuurder blijken te gedragen. “Zelfrijdende auto’s kunnen zich in het algemeen aan onverwachte situaties goed aanpassen”, erkenden de functionarissen.

“Uit processen-verbaal over aanrijdingen blijkt echter dat vooral menselijke fouten en inbreuken tegen de verkeersregels, waardoor van de waarschijnlijke gedragspatronen wordt afgeweken, voor problemen kunnen zorgen.”

Technologische oplossingen

Het persbureau Reuters berekende dat autonome wagens van Cruise over een afstand van bijna vijf miljoen mijl betrokken raakten bij vierendertig ongevallen met lichamelijk letsel of een materiële schade van meer dan 1.000 dollar.

“Uit de documenten blijkt echter ook dat Cruise inspanningen heeft gedaan om een herhaling van de incidenten te voorkomen”, merkt het persbureau op. “Daarbij werd vooral gezocht naar technologische oplossingen die de wagens in staat stelden om de acties van de andere weggebruikers beter te voorspellen.”

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20