Xi Jinping: China moet leidende blockchain-natie worden

China moet inspelen op de mogelijkheden die de blockchain-technologie biedt. Dat heeft de Chinese president Xi Jinping tijdens een vergadering van het Centrale Comité van de Communistische Partij van China (CCP) benadrukt. Xi Jinping had het daarbij op een technologie die zich weliswaar nog in een vroeg ontwikkelingsstadium bevindt, maar bijzonder veelbelovend is.

Volgens de president moet China inspanningen doen om de doorbraak van blockchain-ontwikkelingen te helpen versnellen. Xi Jinping benadrukte daarbij dat deze evoluties de basis kunnen vormen van toekomstige innovaties die de industrie fundamenteel kunnen veranderen.

Oplossingen

‘De blockchain kan in China vele toepassingen krijgen,’ wierp de Chinese president op. ‘Onder meer de zakenwereld en financiële sector kunnen van de technologie gebruik maken. Maar de blockchain kan ook diensten bewijzen voor de armoedebestrijding en de gezondheidszorg.’

‘De technologie kan de reële economie belangrijke ondersteuning bieden. De blockchain kan helpen om een aantal aanslepende problemen op te lossen. Onder meer kan de technologie fraude helpen bestrijden.’

Xi Jinping drong er bij de blockchain-gemeenschap in China ook op aan om de technologie te gebruiken om het levenspeil van de bevolking te verbeteren, de kwaliteit van het onderwijs en de werkgelegenheid te versterken, de voedselveiligheid te waarborgen en het algemeen welzijn te bevorderen.

Cryptomunt

De president zei dat China is uitgerust met een sterke basis aan infrastructuur en technologische knowhow om bij de ontwikkeling van blockchain-technologie een leidende rol op te nemen.

Hij benadrukte dat het land op die manier een centrale positie zou kunnen innemen bij de standaardisering van de blockchain-wereld.

‘Dit zou China een perfecte kans kunnen geven om wereldwijd regels en conventies vast te leggen,’ aldus Xi Jinping. China heeft eerder al te kennen gegeven aan een eigen cryptomunt te werken.

Anthony Pompliano, mede-oprichter van Morgan Creek Digital Assets, merkt op dat de zoektocht naar een suprematie in blockchain-technologie grote gelijkenissen vertoont met het begin van de ruimterace. Hij verwacht echter niet dat er op wereldniveau snel eensgezindheid over de technologie zal kunnen worden bereikt.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20