Wordt de blockchain een zegen voor de juwelenindustrie?

In de wereldwijde luxesector wordt de blockchain door vele partijen beschouwd als een technologie die belangrijke knelpunten kan oplossen. Dat zegt Elizabeth Paton, specialist mode en luxeproducten bij de Amerikaanse krant The New York Times. Het blockchain-platform kan volgens insiders immers een sluitend antwoord garanderen op vragen over onder meer authenciteit, herkomst en waarde, die voor de handel vaak bijzonder cruciaal blijken.

“De wereld van de juwelen en diamanten wordt met een aantal fundamentele problemen geconfronteerd,” zegt Elizabeth Paton. “Men vraagt zich onder meer al lang af op welke manier de herkomst van een diamant of edelsteen kan worden gegarandeerd.”

“Dat heeft niet alleen te maken met authenticiteit, maar ook met ethische bekommernissen over de ontginning en de verdere verwerkingsketen. Een aantal partijen ziet echter in de blockchain-technologie – die al sinds het einde van het voorbije decennium gebruikt wordt als fundament voor cryptomunten –  een mogelijk sluitend antwoord op al die vragen.”

Registratie

“Dankzij de blockchain zou het mogelijk worden om het parcours van elke edelsteen vast te leggen,” verduidelijkt Paton. “De technologie biedt immers de kans om elke transactie permanent te registreren op een gedecentraliseerd database, die beheerd wordt door het computernetwerk van gebruikers en niet door een derde partij moet worden geverifieerd.”

De verzamelde informatie staat voor iedereen ter beschikking, maar kan niet meer worden bewerkt. Op die manier worden frauduleuze manipulaties onmogelijk. Joseph Lubin, een van de oprichters van het blockchain-platform Ethereum, zegt dan ook dat de technologie voor de sector enorme nieuwe opportuniteiten kan openen.

In januari maakte diamantproducent De Beers de lancering bekend van Tracr, dat een fraudebestendige en permanente digitale registratie van de ontginning tot de verkoop aan de eindconsument aanbiedt. In september volgde juwelier Chow Tai Fook uit Hongkong met een gelijkaardig project, gebaseerd op de technologie van de blockchain-provider Everledger en het IBM Blockchain Platform.

Volgens Laurence Haziot, bij IBM onder meer verantwoordelijk voor de divisie consumentenproducten, kan de blockchain voor de luxesector bijzonder belangrijk worden, aangezien de technologie het vertrouwen tussen een merk en zijn klanten kan versterken.

“In een oogwenk kan de blockchain helpen om de schijnbaar hoge waarde van een luxeartikel te verifiëren,” benadrukt Haziot. “De blockchain biedt aan bedrijven de kans om aan de buitenwereld duidelijk te maken dat ze bereid zijn om een meer transparante relatie met hun consumenten na te streven.”

Wereldwijd

Voorstanders wijzen erop dat de technologie de eventuele toevoeging van ongewenste of illegale elementen aan de productie of distributie sterk zal bemoeilijken tot uiteindelijk helemaal onmogelijk zal maken. Bovendien wordt gewezen op potentiële besparingen door de eliminatie van een aantal administratieve tussenkomsten en de uitschakeling van diverse tussenpersonen.

“De technologie staat nog in zijn kinderschoenen en er zijn nog steeds veel barrières,” erkent Elizabeth Paton. “Vooral kleinere merken zien een aantal potentiële knelpunten. Onder meer wordt opgemerkt dat een aantal laboratoria het idee van de blockchain zouden willen aangrijpen om tests voor oorsprongsverklaringen te kunnen verkopen.”

“Bovendien moet met mogelijk hoge initiële investeringskosten rekening worden gehouden, terwijl tevens gevreesd moet worden voor de uitbouw van een aantal parallelle systemen, wat uiteindelijk contraproductief zou kunnen werken. Tenslotte wordt er ook gewezen dat de technologie nog steeds voortdurend verandert.”

Onder meer het Franse bedrijf Arianee hoopt echter tegen het einde van dit decennium op basis van het blockchain-platform een volledige inventaris van de wereldwijde luxesector te kunnen lanceren. “Het bedrijf wil een universeel register van alle luxegoederen in de wereld uitbouwen,” zegt Elizabeth Paton.

“Arianee hoopt dat zijn platform uiteindelijk door duizenden luxemerken over de hele wereld zal kunnen worden gebruikt en beheerd. Daarbij zou gebruik worden gemaakt van de virtuele munt aria als interne betaalmethode. Emmanuelle Collet, een van de oprichters van Arianee, zegt er absoluut van overtuigd te zijn dat de blockchain een cruciale pijler van de luxesector zal worden.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20