Wordt 2024 het jaar van verantwoorde AI?

Het begin van 2024 wordt gekenmerkt door een golf van voorspellingen over het traject van kunstmatige intelligentie, variërend van optimistisch tot voorzichtig. Toch is er een duidelijke consensus ontstaan: AI is de menselijke ervaring al aan het veranderen. Om bij te blijven moet de mensheid evolueren.

Voor iedereen die de opkomst van het internet en de sociale media heeft meegemaakt, kan de AI-revolutie een déjà vu-gevoel oproepen – en twee fundamentele vragen oproepen: Is het mogelijk om het huidige momentum vast te houden zonder de fouten uit het verleden te herhalen? En kunnen we een wereld creëren waarin iedereen, inclusief de 2,6 miljard mensen die offline blijven, zich kan ontplooien?

Om AI in te zetten voor een rechtvaardige en mensgerichte toekomst zijn nieuwe, inclusieve vormen van innovatie nodig. Maar drie veelbelovende trends bieden hoop voor het komende jaar.

Ten eerste blijft AI-regulering wereldwijd een topprioriteit. Van de AI-wet van de Europese Unie tot het uitvoerend bevel van oktober 2023 van president Joe Biden van de VS, hebben voorstanders van verantwoorde AI gereageerd op vrijwillige toezeggingen van Big Tech-bedrijven met beleidsvoorstellen die geworteld zijn in gelijkheid, rechtvaardigheid en democratische principes. De internationale gemeenschap, onder leiding van het onlangs opgerichte adviesorgaan op hoog niveau voor AI van de Verenigde Naties (waarvan een van ons, Dhar, lid is), is klaar om het komende jaar veel van deze initiatieven te bevorderen, te beginnen met het tussentijdse rapport over Governing AI for Humanity.

Proactieve maatregelen

Bovendien zou dit het jaar kunnen zijn waarin we de echokamers van de elite ontmantelen en een wereldwijd kader van ethische AI-professionals creëren. Door het bereik van initiatieven als de National Artificial Intelligence Research Resource Task Force – opgericht door de Amerikaanse 2020 AI Initiative Act – uit te breiden en implementatiestrategieën te lokaliseren met behulp van instrumenten als de UNESCO Readiness Assessment-methodologie, zouden wereldwijd inclusieve bestuurskaders vorm kunnen geven aan AI in 2024.

Op nationaal niveau zal de nadruk naar verwachting liggen op het reguleren van AI-gegenereerde inhoud en het in staat stellen van beleidsmakers en burgers om het hoofd te bieden aan AI-gedreven bedreigingen voor burgerparticipatie. Nu een groot aantal landen, die meer dan 40% van de wereldbevolking vertegenwoordigen, zich opmaken voor cruciale verkiezingen dit jaar, zullen er proactieve maatregelen nodig zijn om de dreigende golf van verkeerde en desinformatie te bestrijden. Dit omvat initiatieven om het publieke bewustzijn te vergroten, brede mediageletterdheid in verschillende leeftijdsgroepen te bevorderen en polarisatie aan te pakken door het belang van empathie en wederzijds leren te benadrukken.

Terwijl overheden debatteren over de rol van AI in de publieke sfeer, zullen verschuivingen in de regelgeving waarschijnlijk leiden tot hernieuwde discussies over het gebruik van opkomende technologieën om belangrijke beleidsdoelen te bereiken. India’s gebruik van AI om de efficiëntie van de spoorwegen te verbeteren en het door AI aangedreven digitale betaalsysteem van Brazilië zijn hier goede voorbeelden van.

Momentum van maatschappelijke organisaties

In 2024 zullen entiteiten zoals het VN-ontwikkelingsprogramma naar verwachting de integratie van AI-technologieën in digitale openbare infrastructuur (DPI) onderzoeken. Initiatieven voor het vaststellen van standaarden, zoals het aankomende Global Digital Compact van de VN, kunnen dienen als kaders voor meerdere belanghebbenden voor het ontwerpen van inclusieve DPI. Deze inspanningen moeten gericht zijn op het opbouwen van vertrouwen, prioriteit geven aan behoeften van de gemeenschap en eigenaarschap boven winst, en vasthouden aan “gedeelde principes voor een open, vrije en veilige digitale toekomst voor iedereen”.

Maatschappelijke groeperingen bouwen al voort op dit momentum en gebruiken de kracht van AI voor goede doeleinden. De non-profit Population Services International en de in Londen gevestigde start-up Babylon Health zijn bijvoorbeeld bezig met de uitrol van een AI-gestuurde symptoomchecker en zoekfunctie voor zorgverleners, waarmee ze laten zien dat AI gebruikers kan helpen bij het beheren van hun gezondheid. Ook organisaties als Polaris en Girl Effect werken aan het overwinnen van de barrières voor digitale transformatie binnen de non-profitsector en pakken problemen aan als dataprivacy en gebruikersveiligheid. Door gecentraliseerde financieringsmechanismen te ontwikkelen, internationale expertnetwerken op te zetten en bondgenootschap te omarmen, zouden filantropische stichtingen en openbare instellingen kunnen helpen dergelijke initiatieven op grotere schaal toe te passen.

Achterhaalde percepties

Nu non-profitorganisaties de overstap maken van het integreren van AI in hun werk naar het bouwen van nieuwe AI-producten, moet ons begrip van leiderschap en vertegenwoordiging in technologie ook veranderen. Door achterhaalde percepties van hoofdrolspelers in het huidige AI-ecosysteem uit te dagen, hebben we de kans om het ware, diverse gezicht van innovatie te vieren en baanbrekers van verschillende geslachten, rassen, culturen en regio’s te benadrukken, terwijl we de opzettelijke marginalisatie van minderheidsstemmen in de AI-sector erkennen.

Organisaties als het Hidden Genius Project, Indigenous in AI en Technovation bouwen al aan de “who’s who” van de toekomst, met speciale aandacht voor vrouwen en mensen van kleur. Door hun werk collectief te steunen, kunnen we ervoor zorgen dat zij een leidende rol spelen bij het vormgeven, inzetten en overzien van AI-technologieën in 2024 en daarna.

Leren van successen en mislukkingen

Debatten over wat het betekent om “mensgericht” te zijn en welke waarden onze samenlevingen moeten leiden, zullen onze betrokkenheid bij AI bepalen. Kaders met meerdere belanghebbenden, zoals de UNESCO-aanbeveling over de ethiek van kunstmatige intelligentie, kunnen een broodnodige leidraad vormen. Door zich te richten op gedeelde waarden zoals diversiteit, inclusiviteit en vrede, kunnen beleidsmakers en technologen principes schetsen voor het ontwerpen, ontwikkelen en inzetten van inclusieve AI-tools. Het integreren van deze waarden in onze strategieën vereist ook betrokkenheid bij gemeenschappen en een standvastige toewijding aan rechtvaardigheid en mensenrechten.

Aangezien AI hard op weg is om net zo alomtegenwoordig te worden als het internet, moeten we leren van de successen en mislukkingen van de digitale revolutie. Als we op de ingeslagen weg voortgaan, lopen we het risico dat we de wereldwijde welvaartskloof bestendigen of zelfs vergroten en kwetsbare gemeenschappen wereldwijd verder van ons vervreemden.

Maar door onze toewijding aan eerlijkheid, rechtvaardigheid en waardigheid te herbevestigen, kunnen we een nieuw mondiaal kader creëren dat elk individu in staat stelt de vruchten te plukken van technologische innovatie. We moeten het komende jaar gebruiken om partnerschappen met meerdere belanghebbenden te cultiveren en een toekomst te bevorderen waarin AI welvaart voor iedereen genereert.


De auteur Yolanda Botti-Lodovico is Policy and Advocacy Lead voor de Patrick J. McGovern Foundation. Vilas Dhar is voorzitter van de Patrick J. McGovern Foundation.

Copyright: Project Syndicate, 2024
www.project-syndicate.org

Meer