Wie 100 euro in pensioenfonds stopte in 1985, bezit nu ruim 1.000 euro

De Belgische pensioenfondsen behaalden gedurende 2020 een gemiddelde return van 4,51 procent, meldt sectorkoepel Pensioplus. Wie met zo’n fonds een aanvullend pensioen opbouwt via het werk, behaalt op lange termijn een mooi rendement, zo blijkt uit de prestaties van de voorbije decennia.

  • Het zag er even beroerd uit toen de beleggingsportefeuilles van de pensioenfondsen in maart 2020 zwaar in het rood gingen. Maar dankzij het herstel op de financiële markten klokte hun jaarlijks gemiddeld rendement af op 4,51 procent.
  • Het gaat om de pensioenfondsen die onderdeel zijn van de tweede pensioenpijler, de opbouw van aanvullende pensioenen (bovenop het wettelijke pensioen) via het werk. De aangeslotenen hebben allen samen voor 104 miljard euro reserves uitstaan. De pensioenfondsen zijn niet te verwarren met de pensioenspaarfondsen (individueel pensioensparen).
  • De return van het voorbije jaar ligt wel beduidend lager dan in 2019, een recordjaar met een gemiddelde return van meer dan 15 procent. ‘Pas op met momentopnames‘, waarschuwt Pensioplus wel. Wat echt telt, is het rendement op lange termijn. Het gewogen gemiddelde over de laatste 10 jaar bedraagt 5,93 procent.

bron: Pensioplus
  • Je moet ook rekening houden met inflatie, de evolutie van het algemene prijspeil. Over 36 jaar bekeken behalen de pensioenfondsen een reëel jaarlijks rendement, na correctie voor inflatie dus, van 4,66 procent.
  • Een cijfervoorbeeld maakt dat concreter. Wie in 1985 100 euro in een pensioenfonds stopte, bezit nu 1.012 euro, of 499 euro gecorrigeerd voor inflatie. Een belegging in een pensioenfonds leidt dus tot een vervijfvoudiging van de koopkracht op 36 jaar tijd.
  • Wat brengt de toekomst? Pensioplus is voorzichtig. Dat heeft onder meer te maken met het lagerenteklimaat. Herbeleggingen kunnen daardoor vaak alleen maar in laagrentende effecten.
  • Belgische pensioenfondsen investeren voornamelijk in de reële economie. De totale portefeuille bestaat voor 37 procent uit aandelen, 26 procent uit bedrijfsobligaties en 4 procent onroerend goed. ‘In de huidige lage rente-omgeving wordt de beheersing van het herinvesteringsrisico belangrijk’, zegt Pensioplus. ‘Hierbovenop komt ook nog het effect van de Covid-19 crisis. De vraag stelt zich welke impact dit op langere termijn zal hebben op de solvabiliteit van onze bedrijven en onze economie.’

Lees ook: Helft Belgen mikt op pensioen op 61 jaar

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20