Wereldwijde woningmarkt ziet betaalbaarheid nog niet verbeteren

De sterke prijsstijgingen die sinds het begin van de pandemie op de meeste grote vastgoedmarkten van de wereld moesten worden opgetekend, hebben waarschijnlijk een hoogtepunt bereikt. Dit betekent echter niet dat er snel van een betere betaalbaarheid gewag zal kunnen worden gemaakt. Integendeel moet een verdere verslechtering worden verwacht.

Dat is de boodschap van een rapport van het persbureau Reuters, gebaseerd op een peiling bij meer dan honderd vastgoedexperts in de Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië, India, Australië, Nieuw-Zeeland, China en Dubai.

Inflatie

De studie toont dat de meeste experts verwachten dat de prijsstijgingen de volgende twee jaar een afkoeling zullen kennen. “Maar aangezien de meeste centrale banken de rente tot volgend jaar op een laag niveau zullen vasthouden, wordt algemeen verwacht dat de inflatie van de huizenprijzen door loonstijgingen niet volledig zal kunnen worden gecompenseerd”, luidt het.

“De woningprijzen zullen de volgende periode vrijwel zeker verder stijgen”, benadrukt het rapport. “Er moet immers rekening worden gehouden met stijgende materiaalkosten. Bovendien moet er in veel markten een gebrek aan betaalbare woningen – zelfs voordat de pandemie veel huiseigenaren ertoe aanzette om meer woonruimte te zoeken – worden vastgesteld.”

“Hierdoor moet worden gevreesd dat het voor de meeste huishoudens alsmaar moeilijker zal worden een woning te verwerven. Dat geldt zeker voor jonge mensen die hun eerste huis willen kopen.”

“Door de lage rentetarieven zou de betaalbaarheid van woningen moeten toenemen, maar dat effect wordt door de stijging van de vastgoedprijzen weggevaagd”, wordt in het rapport aangevoerd. “Hierdoor hebben veel potentiële huizenkopers beslist de aankoop van vastgoed uit te stellen.”

Het onderzoek bracht nog aan het licht dat de betaalbaarheid van residentieel vastgoed volgens 80 procent van de respondenten de volgende jaren geen verbetering zal laten optekenen. In die groep gaf bovendien 49 procent aan een verdere verslechtering te verwachten. In markten met hoge vastgoedprijzen liep dat cijfer zelfs tot ruimschoots boven de grens van 50 procent op.

Ongunstige stromingen

“Het is duidelijk dat er veel ongunstige stromingen zijn die de huidige huizenmarkt beïnvloeden”, aldus de experts. “Er is de volatiel lage rente, maar ook moet gewezen worden naar de lage betaalbaarheid, het tekort aan arbeidskrachten en beschikbare terreinen en een schaarse bestaande inventaris.”

“Vermoedelijk zal deze trend de volgende jaren wellicht niet afnemen, totdat er opnieuw meer woningen worden gebouwd.” Ook de kosten van bouwmateriaal, arbeid en hout zullen volgens de experts eerder stijgen dan dalen.

De woningprijzen in de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland zouden volgens de experts dit jaar naar verwachting met een dubbelcijferige groei kennen. Volgend jaar zou die groei langzaam tot een enkelcijferig tempo terugvallen.

In bijna alle landen is er sprake van een dure huizenmarkt. In Nieuw-Zeeland zou de aankoop van een woning voor starters zelfs quasi onmogelijk zijn geworden.

Geen stimulerende maatregelen meer

Bijna 40 procent van de analisten beklemtoonde dat het grootste neerwaartse risico voor de vastgoedprijs moet worden gezocht in het feit dat de centrale banken afstand zouden nemen van stimulerende maatregelen om de impact van de coronacrisis op te vangen. Op de tweede plaats wordt gewezen naar een mogelijke uitbraak van nieuwe varianten van het coronavirus.

Bijna 20 procent sprak over een vertraging van de economische groei, terwijl 5 procent verwees naar een verstoring van de toeleveringsketen. Een hoge werkloosheid zou volgens 4 procent de vastgoedprijzen negatief kunnen beïnvloeden, terwijl 2 procent daarbij verwees naar een terugkeer naar een voltijdse werkweek.

(lb)

Meer