Wereldwijde voedselverspilling loopt op tot 400 miljard dollar per jaar

De wereld verliest ongeveer 400 miljard dollar aan voedsel voordat de producten in de winkels kunnen worden afgeleverd. Dat zegt een studie van de Food and Agriculture Organization (FAO) van de Verenigde Naties. Het rapport benadrukt dat jaarlijks ongeveer 14 procent van al het geproduceerde voedsel verloren gaat. Noord-Amerika, Europa en Azië zijn volgens de studie de grootste verspillers. 

De onderzoekers geven toe dat betere opslag in koelinstallaties en de uitbouw van andere infrastructuur zouden kunnen helpen om de verliezen te verminderen, maar ze waarschuwen anderzijds dat meer gedetailleerde gegevens over de voorraadketens nodig zijn om het probleem aan te pakken.

Aandacht

‘De jongste tijd krijgt voedselverspilling een grotere aandacht,’ zegt Agnieszka de Sousa, voedingsspecialist bij het persbureau Bloomberg. ‘Dit heeft te maken met de bijdrage van het fenomeen aan de uitstoot van broeikasgassen. Bovendien is er ook het groeiende besef dat naar schatting meer dan 820 miljoen mensen elke dag honger lijden.’

‘De wereldleiders hebben toegezegd om tegen het einde van het volgende decennium de wereldwijde voedselverspilling te halveren en de verliezen aan voedselproductie te verminderen. Daarnaast proberen bedrijven tevens de efficiëntie in de voedingsindustrie te verbeteren.’

“Voedselverspilling veroorzaakt een onnodige druk op het leefmilieu en de natuurlijke hulpbronnen die zijn gebruikt om voeding en drank te produceren,’ zegt Qu Dongyu, algemeen directeur van de Food and Agriculture Organization.

‘Die verliezen hebben zowel betrekking op de verspilling van grond en water, maar daarnaast draagt de productie ook bij tot een vervuiling van het leefmilieu. Bovendien zijn onnodig emissies van broeikasgassen veroorzaakt.’

Consument

Ook consumenten verspillen echter enorme hoeveelheden voedsel. ‘Maar liefst 37 procent van de dierlijke producten en mogelijk een vijfde van de productie van groenten en fruit dreigt na aankoop door verspilling verloren te gaan,’ zegt het rapport.

‘In rijkere landen is de verspilling vooral gelinkt aan houdbaarheidsproblemen en een onoordeelkundige planning van de consumenten. Arme landen moeten daarentegen vooral rekening houden met ongunstige klimaatomstandigheden en infrastructuurproblemen.’

‘De vermindering van de wereldwijde voedselverspilling vormt een belangrijke uitdaging,’ aldus nog het rapport. ‘Investeringen in koelinstallaties kunnen het probleem helpen aanpakken, net zoals de uitbouw van een efficiënte logistiek. Er is echter meer informatie nodig om een efficiënte actie te kunnen ondernemen.’

Meer