Wereldwijde omzet alcoholische dranken heeft zich van coronacrisis hersteld

Wereldwijd werd vorig jaar voor een bedrag van 1,17 biljoen dollar aan alcoholische dranken verkocht. Dat betekende een stijging met 12 procent tegenover het jaar voordien. Dat blijkt uit een rapport van marktonderzoeker International Wine & Spirit Research (IWSR), gebaseerd op cijfers uit honderdzestig landen.

Twee jaar geleden diende, na de uitbraak van de wereldwijde coronapandemie, nog een inkrimping met 4 procent te worden opgetekend.

Volumes

“De wereldwijde verkoop van alcoholische dranken is met de recentste resultaten tot boven het niveau van drie jaar geleden, voor de uitbraak van de coronacrisis, gestegen”, merken de onderzoekers op. “Wanneer echter naar volumes wordt gekeken, bleef de stijging tot 3 procent beperkt.”

“Het jaar voordien was er echter nog sprake geweest van een inkrimping met 6 procent. Dit betekent dan ook dat de sector op het gebied van volumes nog niet tot zijn vroegere piekniveaus – voor de uitbraak van de pandemie – is teruggekeerd.”

Voor de volgende vijf jaren verwachten de onderzoekers een gemiddelde groei van ruim 1 procent, naarmate de beperkende maatregelen tegen de verspreiding van het virus Covid-19 verder worden versoepeld.

“Onze cijfers bieden een bemoedigende tekenen voor een verder herstel van de sector”, beklemtoont analist Mark Week, in een commentaar op het rapport. “De markt heeft zich veel sneller hersteld dan algemeen werd verwacht. In waarde werd een nieuwe piekverkoop gerealiseerd.”

Daarbij wordt volgens Week ook de groeiende interesse in premium producten verder bevestigd. “Dat geldt ook voor de online handel, hoewel daar enige vertraging moet worden vastgesteld”, verduidelijkt hij. “Daarnaast zet ook de trend naar matiging zich verder door. Alcoholarme en alcoholvrije producten laten een afzetgroei optekenen, hoewel daarbij nog altijd van een bescheiden basis moet worden vertrokken.”

Week ziet echter ook nog een aantal knelpunten die de verdere groei van de sector kunnen afremmen. In eerste instantie zijn er de haperingen in de toeleveringsketens, maar ook moet volgens hem worden gewezen op de impact van de hoge inflatie, de oorlog in Oekraïne, het strikte coronabeleid in China en de trage heropleving van de reisretail.

Betaalbaar luxeproduct

“Het rapport bevestigt de status van alcohol als een betaalbaar luxeproduct”, beklemtoont Week. “Verwacht wordt dat binnen een periode van twee jaar ook op het gebied van volumes een nieuwe verkooppiek gewag zal mogen worden gemaakt.

“Er moet verder worden opgemerkt dat vooral de millennials de drijvende kracht achter de wereldwijde heropleving zijn gebleken. Deze generatie, inmiddels tussen vijfentwintig en veertig jaar oud, is door de restricties van de coronacrisis het minst zwaar getroffen. Deze consumenten beschikken over een aanzienlijke koopkracht en tonen vooral een interesse in premium producten.”

De onderzoekers merken verder nog op dat in de toekomst ook gezondheid binnen de sector verder aan belangrijkheid zal winnen. “De consument zoekt naar producten die geen schade aan de gezondheid toebrengen”, voeren ze aan.

“Daarbij wordt onder meer naar een matiging van het verbruik gestreefd, maar ook naar producten met kwalitatief superieure ingrediënten. Ook het streven naar onder meer duurzaamheid en sociale gelijkheid zal in toenemende mate zijn invloed laten gelden.”

(lb)

Meer