Wereldwijde middenklasse groeit niet meer

Het voorbije jaar is de wereldwijde middenklasse voor de eerste keer in verscheidene decennia opnieuw gekrompen. Oorzaak van dat fenomeen was de uitbraak van de coronapandemie, die de inkomens van vele gezinnen heeft uitgehold of zelfs nagenoeg compleet heeft weggevaagd. Dat blijkt uit een rapport van het Pew Research Center, gebaseerd op cijfers van de Wereldbank.

De wereldwijde middenklasse – de bevolkingsgroep die tussen 10 dollar en 50 dollar per dag inkomsten boekt – omvat ongeveer 2,5 miljard mensen.

Onderschatting

De studie toonde dat die populatie het voorbije jaar met 90 miljoen mensen is gekrompen. ‘Hierdoor groeide de groep armen – mensen met een inkomen van minder dan 2 dollar per dag – tijdens die periode met 131 miljoen mensen aan,’ voert onderzoeksleider Rakesh Kochhar aan. 

Kochhar benadrukte dat de resultaten van de studie de reële situatie bovendien nog onderschatten. De middenklasse is aan de bovenkant immers ook aangegroeid door 62 miljoen mensen die onder invloed van de coronacrisis uit de categorie van de hogere inkomens – met minstens 50 dollar aan verdiensten per dag – zijn weggevallen.

‘Dit betekent dat vorig jaar in werkelijkheid meer dan 150 miljoen mensen uit de wereldwijde middenklasse zijn weggevallen en in armoede terecht zijn gekomen,’ aldus Kochhar. ‘Dat is meer dan de gezamenlijke bevolking van Frankrijk en Duitsland.’

‘In de moderne geschiedenis is het moeilijk om andere voorbeelden te bedenken waarin men met een dergelijke scherpe neergang in de wereldwijde economische groei werd geconfronteerd dan vorig jaar’, beweert Kochhar. ‘Die impact is misschien ook niet voorbij. Er heerst immers een groeiende bekommernis over de mogelijke gevolgen van een trager herstel in opkomende economieën en de aanhoudende gevolgen van de coronacrisis.’

Opkomende economieën

Dit fenomeen zou een einde betekenen aan een trend die over een ruime periode heeft gemanifesteerd. ‘Sinds het laatste decennium van de voorbije eeuw heeft de wereldwijde middenklasse een onafgebroken uitbreiding, dankzij de snelle groei van opkomende economieën zoals China en India, gekend.

Uit een eerder onderzoek van het Pew Research Center bleek dat de bevolkingscategorie met een daginkomen tussen 10 dollar en 20 dollar tien jaar geleden 13 procent van de wereldwijde populatie vertegenwoordigde. Dat aandeel was twee jaar geleden tot bijna 18 procent gestegen. 

‘Het voorbije decennium groeide de wereldwijde middenklasse gemiddeld met 50 miljoen mensen per jaar aan,’ aldus nog Rakesh Kochhar. (evb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20