Afrikaanse middenklasse groeit veel sneller dan in rest van de wereld

In Afrika heeft de stijgende bevolking en economische groei van de Sub-Sahara geleid tot een sterke uitbreiding van de middenklasse. Dat fenomeen heeft op zijn beurt een groeiende bestedingskracht gecreëerd, wat een sterke potentieel voor welvaart biedt. Dat blijkt uit een rapport van de African Development Bank.

Sinds het begin van deze eeuw heeft de rijkdom van de Sub-Sahara een beduidend snellere groei gekend dan het wereldwijde gemiddelde. In de Sub-Sahara kon bovendien een snellere welvaartstoename worden opgetekend dan in de rijkere Noord-Afrikaanse naties. Volgens experts van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zal het bruto binnenlands product van de regio de volgende vijf jaar bovendien nog sneller groeien. Afrika telde bij het begin van dit decennium een miljard inwoners. “De middenklasse van het content telt inmiddels 350 miljoen inwoners,” raamt de African Development Bank.

Consumptie

De particuliere consumptie kende sinds het begin van dit decennium een gemiddelde jaarlijkse groei met 3,7 procent. Die trend zal volgens de ramingen van de bank ook dit jaar kunnen worden aangehouden. Er wordt aan toegevoegd dat de consumptie sinds het begin van deze eeuw de belangrijkste pijler van het groeiende bruto binnenlands product van de Sub-Sahara is geweest. De sector vertegenwoordigt tussen 50 procent en 60 procent van de Afrikaanse economische groei. De tweede plaats wordt ingenomen door investeringen in infrastructuur. Tien jaar geleden vertegenwoordigde de Afrikaanse consumentenbestedingen een budget van 680 miljard dollar. Mede onder invloed van de bevolkingsgroei zal dat bedrag tegen eind volgend decennium zijn opgelopen tot 2,2 biljoen dollar. Terwijl de Afrikaanse middenklasse de economische groei draagt, leven op het continent echter nog altijd 645 miljoen mensen zonder toegang tot elektriciteit. Bovendien wordt opgemerkt dat een gebrek aan infrastructuur de verdere groei zou kunnen vertragen. De African Development Bank wijst er wel op dat de regeringen in de regio de investeringen in infrastructuur opdrijven. Akinwumi Adesina, president van de ontwikkelingsbank, wees erop dat de Afrikaanse industrialisering ook belangrijke voordelen voor de ontwikkelde wereld oplevert. “Wanneer in Afrika en andere minder ontwikkelde landen het aandeel van de productie in het bruto binnenlands product wordt opgevoerd, kunnen in de ontwikkelde wereld de investeringen met ongeveer 485 miljard dollar toenemen,” aldus Adesina. “Bovendien zouden in de ontwikkelde wereld ook de consumptie van de gezinnen met ongeveer 1,4 biljoen dollar kunnen stijgen.” (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20