Wereldwijd blijven nog altijd 2,7 miljard mensen van internet verstoken

Wereldwijd hebben nog altijd 2,7 miljard mensen geen toegang tot het internet. Dit betekent dat op dit ogenblik nog steeds een derde van de wereldbevolking offline blijft. Dat staat in een rapport van de International Telecommunication Union (ITU). De studie toont volgens de onderzoekers dat het wereldwijde internet momenteel een tragere groei kent dan tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis.

Wereldwijd hebben naar schatting ongeveer 5,3 miljard mensen toegang tot het internet. Hoewel de aanhoudende groei bemoedigend is, moet volgens het rapport worden vastgesteld dat zonder sterkere investeringen in infrastructuur en een nieuwe impuls om digitale vaardigheden te bevorderen, de kans steeds kleiner wordt dat iedere persoon op aarde tegen eind dit decennium op het internet kan worden aangesloten.

Momentum

“De uitbraak van de coronapandemie heeft de connectiviteit een sterke boost bezorgd”, erkende Houlin Zhao, secretaris-generaal van de internationale telecomfederatie, in een reactie op de resultaten van het rapport. “Dit momentum moet echter worden vastgehouden om te garanderen dat iedereen overal van digitale technologieën en diensten zou kunnen profiteren.”

“Dit streven kan echter alleen worden bereikt met het stimuleren van investeringen in digitale netwerken en technologieën, de verdere introductie van een efficiënte wetgeving en een blijvende aandacht voor de ontwikkeling van vaardigheden.”

De wereldwijde connectiviteit blijft wel verder toenemen. Drie jaar geleden hadden immers nog ongeveer 3,6 miljard mensen, nagenoeg de helft van de wereldbevolking, geen enkele toegang tot het internet. Vorig jaar was er daarbij nog sprake van 3 miljard personen. Volgens de onderzoekers wordt de bevordering van de digitale transformatie van de wereld met twee grote uitdagingen geconfronteerd.

“In eerste instantie zal het steeds moeilijker worden om een universele connectiviteit te bereiken”, wordt er opgemerkt. “De bevolkingsgroepen die het gemakkelijkst bereikbaar waren, hebben inmiddels al tot de meest moderne technologieën toegang. Gemeenschappen die momenteel nog offline blijven, zijn meestal in afgelegen of moeilijk bereikbare gebieden gevestigd.”

“Daarnaast moet er ook worden gegarandeerd dat de gebruikers met de toegang tot de technologieën in staat zijn om een betere levensstijl te bereiken. Onder meer lage internetsnelheden kunnen ervoor zorgen dat bepaalde superieure services niet kunnen worden gebruikt. Dat geldt ook voor de betaalbaarheid van hardware en abonnementen.”

“Een onvoldoende digitale vaardigheid kan op dit vlak eveneens als een hindernis functioneren, net zoals een gebrekkige taalkennis. Daarnaast kan ook discriminatie een probleem vormen, net zoals een gebrekkige elektriciteitsbevoorrading. Al deze problemen moeten worden aangepakt indien de wereld iedereen een gelijke toegang tot online bronnen wil bieden.”

Ongelijke groei

Het rapport merkt nog op dat het aantal internetgebruikers het voorbije jaar met 7 procent is toegenomen. De internetpenetratie kende een groei met 6 procent. Er wordt echter op gewezen dat de vooruitgang over de verschillende regio’s ongelijk is verdeeld.

“Gebieden met een lage internetpenetratie hebben het voorbije jaar de snelste groei gerealiseerd”, wordt in het rapport aangevoerd. “Daarmee volgt het internet het typisch verspreidingspatroon van nieuwe en opkomende technologieën.”

In Afrika, de regio met de laagste connectiviteit van de wereld, nam de internetpenetratie vorig jaar met 13 procent toe. Inmiddels is 40 procent van de Afrikaanse bevolking op het internet aangesloten. In de Arabische regio kan inmiddels van een penetratie van 70 procent gewag worden gemaakt. In het gebied Azië-Pacific liep de online penetratie met 3 procentpunt tot 64 procent op.

Ook Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Rusland en Europa lieten een stijging met 3 procentpunt optekenen. In al deze gebieden is inmiddels meer dan 80 procent van de bevolking online. Europa blijft met een penetratie van 89 procent de meest geconnecteerde regio van de wereld.

(as)

Meer