Wereldbevolking door lockdowns toch niet tot massale alcoholconsumptie gedreven

Het voorbije jaar is de wereldwijde verkoop van alcohol met 15,8 miljard liter gedaald tegenover het jaar voordien. Dat weerspiegelt een inkrimping met 6 procent. Dat staat in een rapport van de onderzoekers Euromonitor International en YouGov, gebaseerd op een enquête bij ruim 25.000 consumenten in meer dan honderd landen.

De daling wordt in belangrijke mate toegeschreven aan de uitbraak van de coronacrisis. Anderzijds tonen de cijfers volgens experts aan dat de stress van de pandemie de bevolking niet tot een vlucht in alcoholconsumptie heeft gedreven, zoals door diverse partijen was gevreesd.

Zuid-Afrika

China was ook vorig jaar wereldwijd marktleider in de consumptie van alcohol. De Verenigde Staten eindigden op de tweede plaats, gevolgd door Brazilië, Duitsland en Rusland. Daarbij stelden de onderzoekers vast dat de consumptie in China echter met 8,5 procent was gedaald, terwijl in Duitsland en de Verenigde Staten een inkrimping met respectievelijk 5,2 procent en 0,6 procent werd gemeld. 

De grootste daling werd echter opgetekend in Zuid-Afrika, waar de verkoop met 20,4 procent was teruggevallen. Dat moet worden gelinkt aan de maatregelen van de Zuid-Afrikaanse overheid, die besliste om de verkoop van alcohol tijdelijk te verbieden.

Anderzijds kende de verkoop in Brazilië een toename met 4,1 procent, terwijl ook in Rusland de consumptie met 1,7 procent steeg.

De International Alliance for Responsible Drinking (Iard) betoogde dat de resultaten van de studie aantonen dat de lockdowns bij de consumenten geen aanzet zijn gebleken om de consumptie van alcohol op te voeren, zoals door diverse partijen was geopperd.

‘Anderzijds moet worden opgemerkt dat in een aantal landen bij sommige kwetsbare bevolkingsgroepen toch een verhoogd niveau van schadelijk alcoholgebruik moest worden gemeld’, aldus de alliantie. ‘Deze vaststelling geeft dan ook een signaal dat er nood is aan een gerichte ondersteuning voor mensen die tijdens de pandemie onder de grootste druk hebben geleefd.’

Kwetsbare groepen

‘Ondanks alarmerende berichten die het hadden over consumenten die zich naar de supermarkten haastten om alcohol in te slaan, foto’s van lege winkelrekken, tonen de cijfers aan de er vorig jaar in werkelijkheid minder alcohol werd gekocht’, voert Henry Ashworth, chief executive van de Iard, aan.

‘Gevreesd was dat vele mensen tot een grotere alcoholconsumptie zouden overgaan wanneer ze zich in isolatie thuis zouden bevinden, maar in realiteit blijkt dat het verbruik bij de meerderheid van de bevolking matig is gebleven. Anderzijds moet worden erkend dat de pandemie bij sommige mensen schadelijke drinkpatronen heeft versterkt.’

‘Nu de samenlevingen weer hun normale leven beginnen te hervatten, is het essentieel dat alle betrokken partijen samenkomen om ervoor te zorgen dat gerichte en passende ondersteuning beschikbaar is voor degenen die deze hulp het meest nodig hebben’, aldus nog Ashworth.

(lb)

Meer