Wereldbank wil meer middelen om de klimaatverandering aan te pakken

De Wereldbank wil haar leencapaciteit gevoelig uitbreiden. Die maatregel moet de instelling helpen om de klimaatverandering en andere mondiale crisissen aan te pakken. Dat staat in een schrijven dat de Wereldbank aan zijn aandeelhouders heeft verstuurd. De volgende maanden zullen daarbij onderhandelingen worden opgezet voor onder meer een kapitaalverhoging en nieuwe leeninstrumenten.

Waarom is dit belangrijk?

De Wereldbank wil onderhandelingen starten om af te stappen van het kredietmodel dat de instelling sinds haar oprichting aan het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft gehanteerd. Daarbij zou de bank haar kapitaalstructuur willen aanpassen om meer leningen vrij te maken en nieuwe financieringsinstrumenten - zoals garanties voor leningen aan de particuliere sector en andere manieren om meer particulier kapitaal te mobiliseren - aan te spreken.

Modellen kredietverlening herzien: Janet Yellen, de Amerikaanse minister van Financiën, heeft de Wereldbank en andere instellingen opgeroepen hun bedrijfsmodellen te herzien.

 • Die herziening is volgens haar noodzakelijk om de kredietverlening te stimuleren en particulier kapitaal aan te wenden voor investeringen die de wereld ten goede komen, zoals het helpen van landen met een middelmatig inkomen om af te stappen van steenkool.
 • Volgens de bank kunnen verschillende types van voorstellen worden overwogen om landen te helpen de impact van de klimaatverandering op te vangen.
  • Gedacht wordt aan onder meer hogere wettelijke kredietlimieten, lagere eisen inzake het eigen vermogen ten opzichte van leningen en het gebruik van opvraagbaar kapitaal – geld dat is toegezegd, maar nog niet werd gestort – voor leningen.
 • Volgens ontwikkelingsdeskundigen zou deze verschuiving de omvang van de kredietverlening aanzienlijk vergroten in vergelijking met de huidige kapitaalstructuur, die alleen gebruik maakt van gestort kapitaal.
  • “De uitdagingen waarmee de wereld wordt geconfronteerd, vragen om een enorme verhoging van de steun van de internationale gemeenschap”, stipt de Wereldbank aan.
  • “Indien de World Bank Group (WBG) een centrale rol wil blijven spelen in de financiering van de ontwikkeling en klimaatfinanciering, dan zullen zowel de aandeelhouders als het management een gezamenlijke inspanning moeten leveren om de financieringscapaciteit van de instelling te vergroten.”

Overlappende crisissen: Tegelijk wordt gewaarschuwd dat een toename van de kredietverlening voor klimaatverandering, gezondheidszorg, voedselzekerheid en andere behoeften een kapitaalverhoging kan vereisen om de capaciteit van de Internationale Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (IBRD) te vergroten.

 • Die tak van de Wereldbank kreeg vijf jaar geleden al een kapitaalverhoging van 13 miljard dollar, maar dat is niet meer voldoende.
  • “Die operatie was bedoeld om voorbereid te zijn op één middelgrote crisis per decennium, maar had geen rekening gehouden met meerdere, elkaar overlappende problemen”, wordt in het document aangevoerd.
   • Daarbij wordt verwezen naar de coronapandemie, de oorlog in Oekraïne en de gevolgen van de versnellende klimaatverandering.
  • Er wordt aan toegevoegd dat de crisisbuffers van de IBRD waarschijnlijk midden dit jaar uitgeput zullen raken.
 • Een andere optie zou kunnen inhouden dat de aandeelhouders van de Wereldbank hun periodieke bijdragen aan de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA), het fonds dat de instelling heeft opgericht om de armste landen van de wereld te helpen, te verhogen.
 • Er zou eventueel ook een nieuw fonds kunnen worden opgericht voor leningen aan landen met een middelmatig inkomen.
  • Die structuur zou het mogelijk maken om bilaterale donormiddelen aantrekken, los van de normale financiering van de Wereldbank.
  • “Daarbij zou het ook mogelijk worden om ook buiten de eigen aandeelhouders donoren, zoals particuliere stichtingen, aan te trekken”, merkt de Wereldbank op.

De Wereldbank wijst er nog op dat haar begrotingsmiddelen de voorbije vijftien jaar in reële termen met 3 procent zijn gedaald.

(fjc)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20