Klimaatverandering is nu voor iedereen grootste bekommernis

Zowel risicodeskundigen als het grote publiek maken zich steeds meer zorgen over de mogelijke gevolgen van de klimaatverandering. Dat is de conclusie van een onderzoek van verzekeraar Axa, onderzoeker Ipsos en adviesbureau Eurasia Group, gebaseerd op een enquête bij meer dan 4.500 risicodeskundigen uit 58 landen.

Het onderzoek kwam daarbij tot de vaststelling dat de klimaatverandering de grootste zorg van de risicodeskundigen is geworden en daarbij dreigingen op geopolitiek vlak, cyberaanvallen en mogelijke pandemieën achter zich heeft gelaten.

Wereldwijd

Uit het rapport blijkt dat klimaatverandering in elke onderzochte regio bovenaan de risicoranglijst staat. Ook wordt opgemerkt dat de drie grootste risico’s die door deskundigen worden genoemd – klimaatverandering, geopolitieke instabiliteit en energie – het voorbije jaar sterker met elkaar verweven zijn geraakt. “Klimaatverandering, geopolitiek en energie vormen een nieuw web van risicofactoren”, zeggen de onderzoekers.

“Net zoals de klimaatcrisis de aandacht vestigt op de urgentie van een uitstootvrije wereld, worden de energietransitie en klimaatmaatregelen door geopolitieke factoren bemoeilijkt”, merken de analisten in het rapport nog op.

“In de nasleep van de inval van Rusland in Oekraïne verwacht de grote meerderheid van de deskundigen dat de geopolitieke spanningen zullen aanhouden en toenemen, waardoor de leveringen van energie en voedsel worden bedreigd, het risico van een wereldwijde oorlog en cyberaanvallen toeneemt en het voor regeringen moeilijker wordt om in het kader van het wederzijds belang samen te werken.”

De overgrote meerderheid van de ondervraagde deskundigen – 95 procent – zei te verwachten dat de geopolitieke spanningen zullen aanhouden en zich over de hele wereld zullen verspreiden. Daarbij werd opgemerkt dat de energierisico’s als een indirect resultaat van gespannen internationale betrekkingen van een 17e plaats vorig jaar naar een 4e plaats dit jaar zijn gestegen.

Burgers

Daarnaast blijkt uit een afzonderlijke enquête onder meer dan twintigduizend burgers uit vijftien landen dat ook het publiek zich steeds meer zorgen maakt over klimaatrisico’s, waarbij de gevolgen van een opwarmende wereld voor het eerst de grootste bekommernis bleken te zijn onder respondenten uit de Verenigde Staten.

Ongeveer 80 procent van de respondenten zei zich kwetsbaarder te voelen voor risico’s dan vijf jaar geleden. Tevens bleek het vertrouwen in wetenschappers, overheden en particuliere bedrijven om voor de economische crises in de wereld oplossingen te vinden, af te nemen.

Beide groepen respondenten tonen tevens minder vertrouwen in de overheid om de klimaatcrisis het hoofd te bieden. Slechts 14 procent van de deskundigen en 27 procent van het publiek waren van mening dat de autoriteiten op dergelijke risico’s waren voorbereid, tegenover respectievelijk 19 procent en 33 procent in de studie van vorig jaar.

“Het rapport beschrijft een oververhitte wereld, waar de crisissen zich op elkaar stapelen”, becommentarieert Thomas Buberl, chief executive van Axa, het rapport. “Het bevestigt ook onderliggende trends zoals de angst voor klimaatverandering, een verhoogd gevoel van kwetsbaarheid bij de bevolking en het afnemende vertrouwen in grote instellingen om duurzame oplossingen te vinden.”

“Deze trends wijzen op een extra risico – het gevoel van machteloosheid – op een moment dat de wereld een mobilisatie van alle actoren nodig heeft om collectieve, innovatieve en gecoördineerde antwoorden aan te reiken”, besluit Buberl.

(ns)

Radio Highlights
Meer
Radio Highlights
Kijk live
Array
Markten
My following
Markten
BEL20