Wereldbank: Libanons depressie georkestreerd door elite van het land

De Wereldbank beschuldigt Libanons politieke klasse van het orkestreren van de economische depressie die een langdurige bedreiging vormt voor het land.

De ineenstorting van de Libanese economie heeft sinds oktober 2019 meer dan 75 procent van de bevolking in armoede gestort. De enorme explosie in de haven van Beiroet in de zomer van 2020 heeft de situatie alleen maar verslechterd.

De politieke klasse die de schuld krijgt van de decennialange corruptie en wanbeheer die tot de crisis hebben geleid, heeft volgens de Wereldbank bijna niets gedaan om Libanon uit de crisis te helpen klimmen.

Krimp van 58%

“De omvang en de reikwijdte van Libanon’s opzettelijke depressie leiden tot de desintegratie van de voornaamste pijlers van Libanon’s politieke economie van na de burgeroorlog”, deelt de Wereldbank mee in een persbericht.

“Dit komt tot uiting in de ineenstorting van de meest elementaire openbare diensten, aanhoudende en slopende interne politieke onenigheid en een massale braindrain. Intussen dragen de armen en de middenklasse, die in het kader van dit model nooit goed zijn bediend, de grootste last van de crisis.”

Uit de Lebanon Economic Monitor van de Wereldbank blijkt dat het bbp van het land is gedaald van bijna 52 miljard dollar in 2019 tot naar schatting 21,8 miljard dollar in 2021. Dat komt neer op een krimp van meer dan 58 procent, de grootste van de 193 landen die in de publicatie zijn opgenomen.

“Langdurige littekens op economie en samenleving”

De Libanese overheidsinkomsten zijn in 2021 met bijna de helft gedaald tot 6,6 procent van het bbp. Volgens de Wereldbank is dat het op twee na laagste percentage ter wereld, na Somalië en Jemen.

Het reële bbp zou volgens de Libanon Economic Monitor van de Wereldbank met 10,5 procent zijn gedaald, terwijl de brutoschuld in 2021 183 procent van het bbp zou hebben bereikt.

“Opzettelijke ontkenning tijdens opzettelijke depressie creëert langdurige littekens op de economie en de samenleving”, zei Saroj Kumar Jha, regionaal directeur van de Wereldbank Mashreq. “De regering van Libanon moet dringend werk maken van de goedkeuring van een geloofwaardig, alomvattend en billijk macrofinancieel stabilisatie- en herstelplan.”  

Kumar Jha voegt daaraan toe dat “de Wereldbank bereid is Libanon te blijven steunen bij het aanpakken van de dringende behoeften van zijn bevolking en van de uitdagingen die hun bestaansmiddelen aantasten.”

(kg)

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.