Wereld investeert recordbedrag in duurzame obligaties

De wereldwijde uitgifte van duurzame obligaties heeft tijdens het tweede kwartaal van dit jaar een recordbedrag van 99,9 miljard dollar bereikt. Dat blijkt uit een rapport van het ratingbureau Moody’s. De studie toont volgens de analisten dat beleggers bij de samenstelling van hun portfolio’s steeds meer rekening houden met ecologische en sociale omstandigheden.

Bovendien proberen veel beleggers volgens Moody’s een bijdrage te leveren aan een duurzaam herstel. De analisten stellen dat de markt dit jaar weliswaar een bescheiden start kende, maar inmiddels weliswaar een sterkere positie inneemt.

Uit de analyse bleek dat de uitgifte van duurzame obligaties tussen april en juni 65 procent hoger lag dan tijdens het eerste kwartaal van dit jaar. Daarbij bleken beleggers vooral aandacht voor sociale projecten. De uitgifte van dit type waardepapier kan volgens Moody’s daardoor dit jaar voor de eerste keer in de buurt komen van obligaties met een ecologische basis.

Verbonden

Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar kende de interesse van de beleggers in ecologisch projecten een daling. Tijdens het tweede kwartaal was er echter een herstel. Daardoor kon over een periode van zes maanden nagenoeg over een status-quo tegenover dezelfde periode vorig jaar worden gesproken. Het aanbod sociale obligaties kent daarentegen een snelle groei.

Moody’s schrijft deze trends toe aan het feit dat de coronapandemie de focus op leefmilieu, sociale bekommernissen en verantwoordelijk ondernemen bij zowel het bedrijfsleven als de investeerders heeft versterkt. ‘De pandemie heeft een duidelijke impact op de investeringen op korte termijn,’ erkent Moody’s.

‘Vele organisaties beseffen echter dat natuurlijke, sociale en economische risico’s vaak met elkaar zijn verbonden. Vele partijen bereiden zich voor om hun portfolio’s aan die vaststellingen aan te passen. De klimaatveranderingen wordt voor vele beleggers dan ook een belangrijk aandachtspunt op lange termijn.’

Moody’s waarschuwt wel dat obligaties met een ecologisch karakter dit jaar van de coronapandemie een negatieve impact zullen ervaren. ‘Toch zal die krimp waarschijnlijk kleiner zijn dan de invloed op de bredere economie,’ aldus de analisten.

Eerder had Moody’s voorspeld dat dit jaar voor 300 miljard dollar in duurzame obligaties zou worden belegd. Die vooruitzichten zijn nu echter teruggebracht tot een niveau tussen tussen 175 miljard dollar en 225 miljard dollar.

Europa

De uitgifte van obligaties met een sociaal karakter zal volgens Moody’s echter wellicht tot het einde van dit jaar verder blijven oplopen. Daarbij wordt gewag gemaakt van een niveau tot 325 miljard dollar en 375 miljard dollar.

Moody’s zegt daarbij dat de investeringen tijdens de eerste helft van dit jaar vooral in Europa waren geconcentreerd. ‘Tijdens de tweede jaarhelft zal echter de regio Asia-Pacific een inhaalbeweging laten optekenen,’ besluiten de analisten.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20