Welke maatregelen treft de federale regering om de energiefactuur te drukken?

De federale regeringspartijen hebben na zeven uur onderhandelen een akkoord bereikt over maatregelen die de gezinnen en bedrijven moeten helpen om het hoofd te bieden aan de stijgende energieprijzen. Een overzicht.

 • Gas en elektriciteit: om te beginnen komt er een basispakket energie voor gezinnen. Dat betekent dat gezinnen een tegemoetkoming krijgen voor hun energieverbruik in de maanden november en december. Voor elektriciteit gaat het over 61 euro per maand en voor gas 135 euro per maand. Die steunmaatregel is van toepassing voor iedereen met een variabel energiecontract of een vast contract afgesloten of hernieuwd heeft na 1 oktober 2021.
  • “Gerichte steun voor wie de crisis het hardst voelt”, voegde premier Alexander De Croo er in een tweet aan toe.
  • Deze steunmaatregel is beperkt in tijd omdat verwacht wordt dat er tegen het einde van dit jaar maatregelen zullen komen op Europees niveau. De Croo gaf in een interview met VTM Nieuws wel aan dat de bovenstaande tegemoetkomingen verlengd kunnen worden.
  • Het goedkoper basispakket is voor de lage en middeninkomens een netto-tegemoetkoming. Voor wie boven de onderstaande inkomensgrenzen uitkomt, zal de fiscus de tegemoetkoming beschouwen als een belastbaar voordeel:
   • alleenstaanden met een jaarlijks netto belastbaar inkomen tot 62.000 euro
   • koppels met een jaarlijks netto belastbaar inkomen tot 125.000 euro
   • per extra persoon ten laste komt bij dit jaarlijks netto belastbaar inkomen 3.700 euro
 • Stookolie: De stookoliecheque wordt verlengd tot eind maart 2023 en verhoogd van 225 naar 300 euro. Vergeet niet: de cheque kan maar één keer aangevraagd worden. Het verschil wordt wel bijgepast voor wie de stookoliecheque eerder heeft aangevraagd.
 • Kleine en middelgrote ondernemingen: de accijnzen op gas en elektriciteit zullen ook in november en december worden verlaagd (voor hoeveelheden van respectievelijk 50.000 MWh en 1.000 MWh, aldus Le Soir).
  • Andere maatregelen voor bedrijven zijn het uitstel van socialezekerheidsbijdragen en belastingen en de invoering van tijdelijke energiewerkloosheid. Voorts wordt het ook onmogelijk om failliet verklaard te worden als gevolg van acties van een leverancier.
 • De totale kosten van deze maatregelen worden geraamd op 1,5 miljard euro.

(ns, lb)

Meer