Weer tegenvaller voor Bayer in Roundup-zaak

New York (ANP/Bloomberg) – De Duitse chemiereus Bayer heeft wederom een zaak verloren in de juridische strijd rond bestrijdingsmiddel Roundup. Het Amerikaanse hof van beroep in San Francisco weigerde om een beslissing uit 2019 nietig te verklaren, waarin wordt gesteld dat het middel kankerverwekkend is. Dit was de enige zaak in de kwestie die voor de federale rechtbank kwam.

Het besluit kan meer consumenten aanmoedigen een claim tegen Bayer in te dienen. Er zijn er al duizenden tegen het bedrijf ingediend, deze probeert Bayer voor een bedrag van 11 miljard dollar te schikken. Bayer hoopte met een positief oordeel dat het duizenden lopende zaken zou kunnen ondermijnen.

Kankerrisico

In het beroep stelde Bayer dat de bevoegdheid om de etikettering van herbiciden te reguleren ligt bij het Amerikaanse Environmental Protection Agency. Daarmee is het voor staten afzonderlijk niet toegestaan eisen op te leggen die afwijken van de federale eisen. Het bedrijf zei dat het vonnis van de jury waartegen het beroep aantekende ten onrechte was gebaseerd op een Californische wet, die Bayer verplicht consumenten te waarschuwen voor het kankerrisico.

De eiser in de zaak getuigde dat hij jarenlang Roundup gebruikte op zijn land. De blootstelling zou een zeldzame vorm van lymfeklierkanker hebben veroorzaakt. De juryleden kenden de man meer dan 80 miljoen dollar toe, wat later door de rechter werd teruggebracht tot 25 miljoen dollar. Dat bedrag werd door het hof van beroep bevestigd.

Monsanto

De rechtszaak was de tweede van drie Roundup-processen die Bayer in 2018 en 2019 verloor met een gemiddelde toekenning van bijna 50 miljoen dollar per eiser.

Bayer kreeg de kwestie rond Roundup als erfenis van de eerdere overname van het Amerikaanse Monsanto. Het bedrijf zelf heeft altijd gezegd dat de onkruidverdelger veilig is. Studies en gezondheidsautoriteiten hebben volgens Bayer geoordeeld dat glyfosaat, de werkzame stof in Roundup, niet kankerverwekkend is voor mensen.

Lees ook:

Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.