Waterstof lijkt een belangrijke rol te gaan spelen in de Franse transportsector: taxibedrijven stappen gemotiveerd over op de brandstof

Ongeveer 31 procent van de uitstoot van broeikasgassen in Frankrijk was in 2019 afkomstig van de transportsector. De Franse regering heeft al aangekondigd dit cijfer te willen verlagen, onder andere door het gebruik van waterstof in de betreffende sector te promoten. Een veelbelovende rol lijkt de taxisector hierin te spelen, dat landelijk over een groot wagenpark beschikt.

Al sinds 2015 levert het Parijse taxibedrijf Hype taxi-voertuigen die aangedreven worden door een brandstofcel op waterstof. De afgelopen jaren heeft het bedrijf laten zien dat de voertuigen qua prestaties kunnen concurreren met verbrandingsmotoren, aangezien ze 500-700 kilometer kunnen rijden voordat ze moeten worden bijgevuld. Hype-oprichter Mathieu Gardies hoopt eind dit jaar meer dan 700 waterstofvoertuigen te hebben geleverd.

“Waterstof biedt echte operationele efficiëntie voor intensief gebruik, zoals door taxi’s”, zo vertelt Gardies aan Euractiv. Het Franse bedrijf ontwikkelt taxi’s op waterstof en heeft rond Parijs meerdere vulstations voor “blauwe waterstof” geïnstalleerd, wat betekent dat de productie ervan CO2 uitstoot, dat wordt opgevangen, opgeslagen en hergebruikt. Het bedrijf hoopt bij te dragen aan de creatie van een Frans emissievrij mobiliteitsaanbod

In de periode van 2015 tot 2020 hebben de Hype-waterstoftaxi’s al zeker 4,4 miljoen kilometer afgelegd en meer dan 650.000 passagiers vervoerd. Daarmee is vermeden dat 2 ton stikstofoxiden in de atmosfeer terecht is gekomen. In 2020 is het bedrijf daarnaast een samenwerking aangegaan met Toyota.

Nationale strategie

Frankrijk heeft onlangs een wet aangenomen die het verplicht stelt dat in 2025 wagenparken van meer dan 100 voertuigen voor ten minste 10 procent moeten bestaan uit emissiearme voertuigen. In 2029 bedraagt dit aandeel minstens 35 procent. Daarnaast is er het plan voor de uitrol van een infrastructuur voor alternatieve brandstoffen, in de vorm van de aanleg van waterstoftankstations om de 150 kilometer op de hoofdwegen.

Ook in Londen en Kopenhagen vormt er zich een taxivloot die rijdt op waterstof. “Waterstof is de ideale brandstof voor taxi’s, vanwege het lange bereik, het intensieve gebruik en de korte oplaadtijd”, aldus Bart Biebuyck van Clean Hydrogen Partnership. Het partnerschap heeft verschillende initiatieven gelanceerd om waterstoftankstations te realiseren in Parijs, Londen en Kopenhagen.

Chili wil groene waterstof exporteren

Vorige maand gaf de Chileense regering een gedetailleerd plan vrij over hoe bepaalde sectoren van de economie klimaatvriendelijker moeten worden gemaakt. In dat proces is een belangrijke rol voor waterstof weggelegd. 

De rijkelijk aanwezige wind en zonneschijn in Chili inspireerde de regering in 2020 om een 30-jarige strategie uit te werken voor het opstarten van een binnenlandse waterstofindustrie. Met hernieuwbare energie wil het land de brandstof op grote schaal gaan produceren, om het vervolgens te exporteren.

Vorig jaar sloot de haven van Antwerpen een deal met het Latijns-Amerikaanse land voor de handel in waterstof. De haven hoopt de toegangspoort te worden tot Europa voor de brandstof.

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20