Wat verandert er voor jouw geld in juli?

In juli veranderen er opnieuw enkele zaken die een impact kunnen hebben op jouw geld. Zoals iedere maand laten we ons licht schijnen over de voornaamste wijzigingen.

Pensioenbonus opbouwen

Je kunt vanaf 1 juli een pensioenbonus opbouwen als je je pensioen uitstelt en verder werkt.

 • De bonus kan maximaal drie jaar opgebouwd worden met een maximum van 312 dagen per jaar en 936 dagen in totaal. Dagen van tijdskrediet, loopbaanonderbreking en Vlaams zorgkrediet tellen niet mee.
 • De pensioenbonus kan per jaar behoorlijk oplopen. Een jaar langer werken betekent een bonus van 3.775 euro netto, twee jaar komt neer op 11.325 euro en drie jaar 22.650 euro.
 • Er is een plafond voor de totale som van het wettelijk pensioen, aanvullend pensioen en de pensioenbonus. Dat mag niet hoger zijn dan 7.969,68 euro bruto per maand. Mocht het totale bedrag hoger uitvallen door de pensioenbonus, dan wordt die bonus automatisch beperkt.

Sociaal tarief voor elektriciteit daalt, stijgt voor aardgas

Het sociaal tarief voor elektriciteit daalt vanaf 1 juli, terwijl dat voor aardgas stijgt. Dat blijkt uit berekeningen door de federale energieregulator CREG. 

 • In vergelijking met het tweede kwartaal daalt het sociaal tarief voor elektriciteit met 5,5 procent, en stijgt het met 2,9 procent voor aardgas en warmte.

Basisrekening van KBC is niet langer gratis

De Basisrekening van KBC is vanaf 1 juli niet langer gratis voor volwassenen. De formule blijft wel gratis voor klanten jonger dan 24 jaar. Ook voor klanten met een betalende KBC-Plusrekening, blijft de KBC-Basisrekening met identiek dezelfde rekeninghouders gratis.

 • Alle andere klanten moeten vanaf de start van de zomervakantie 2 euro per maand betalen voor de zichtrekening.
 • Volgens de financiële instelling is die prijsaanpassing noodzakelijk omdat de klanten extra diensten en functies wensen te gebruiken. “We willen aan die vraag tegemoetkomen, maar om de uitgebreide dienstverlening op hetzelfde hoge niveau te kunnen blijven waarborgen en nieuwe toepassingen te ontwikkelen die de klant geld en tijd besparen, past KBC het rekeningaanbod aan”, laat KBC weten.

Door RSZ vrijgestelde bedrag van mobiliteitspremie stijgt

Het maximale bedrag van de mobiliteitspremie dat wordt vrijgesteld door de RSZ stijgt op 1 juli, tot 0,1929 euro per kilometer. Dat meldt hr-dienstverlener Acerta.

 • De mobiliteitspremie is een forfaitaire vergoeding voor werknemers die zich moeten verplaatsen naar werkplaatsen die niet vast zijn bepaald, zoals werven.
 • De verhoging van het plafond betekent niet dat het bedrag op sectoraal niveau automatisch stijgt, aangezien het niet verplicht is om het maximumbedrag toe te kennen. Het minimumbedrag is wel vastgelegd in sectorale cao’s.

Financiële tegemoetkomingen voor mensen met kanker

Twee nieuwe maatregelen moeten vanaf 1 juni de sociale en financiële gevolgen verlichten voor mensen die met kanker geconfronteerd worden.

 • Er komt een betere terugbetaling van tandzorg voor mensen met kanker. Het gaat om moeilijke tandherstellingen zoals metalen frame, osteogeïntegreerd implantaat, steeg, brug of kroon.
 • Daarenboven betaalt de overheid tot 120 euro terug voor de aankoop van hoofdaccessoires bij haarverlies na een chemokuur of radiotherapie.

Laatste kans om belastingaangifte te versturen

Wie zijn belastingaangifte op papier invult, heeft tot en met 30 juni de tijd om dat te doen. 

 • De deadline wordt opgeschoven naar 15 juli voor wie een beroep doet op Tax-on-web. De fiscus verwacht de complexe aangiften ten laatste op 16 oktober in zijn brievenbus.
 • De belastingdienst liet vorige week weten dat meer dan de helft van de belastingaangiftes die online via MyMinfin moeten gebeuren al is ingediend. “800.000 van de in totaal 2 miljoen online aangiftes moeten nog binnenkomen”, aldus Francis Adyns van de FOD Financiën.

Hogere Vlaamse verkeersbelasting

De Vlaamse verkeersbelastingen stijgen op 1 juli met 3,4 procent. Dat is een gevolg van de jaarlijkse indexering. Vorig jaar bedroeg de indexering 5,2 procent.

 • Ook de belasting op inverkeerstelling (BIV) stijgt met 3,4 procent. Het minimumbedrag gaat van 53 euro naar 54,78 euro, het maximumbedrag van 13.249,15 euro naar 13.694,25 euro.

In Brussel stijgen de BIV-tarieven

Brusselaars die vanaf 1 juli een nieuwe auto inschrijven, zullen een hogere BIV moeten betalen. De Brusselse regering kwam overeen die tarieven met 20,79 procent te laten stijgen.

 • De BIV is enkel verschuldigd bij de inschrijving van het voertuig, de verkeersbelasting moet elk jaar betaald worden. Die laatste belasting werd al langer jaarlijks geïndexeerd.

Oplopende bijdrage (jeugd)voetbal

Voetbal Vlaanderen trekt de zogenaamde bondsbijdragen per speler vanaf 1 juli op. 

 • De bondsbijdrage is het bedrag dat clubs per speler moeten betalen aan de federatie. Concreet gaat het, voor een 9-jarige voetballer, om een verhoging van 4,3 naar 12,4 euro. Een 18-jarige betaalde vorig seizoen 10,10 euro, komend seizoen wordt dat 16,5 euro.

Wil je op de hoogte blijven van alles wat er zich afspeelt in de financiële wereld? Niels Saelens, een journalist met een passie voor financiën, volgt alles op de voet op. Via deze link kan je je inschrijven op zijn dagelijkse nieuwsbrief.


Meer

Ontvang de Business AM nieuwsbrieven

De wereld verandert snel en voor je het weet, hol je achter de feiten aan. Wees mee met verandering, wees mee met Business AM. Schrijf je in op onze nieuwsbrieven en houd de vinger aan de pols.