Wat is een perfectionist en 10 signalen dat jij er een bent

[PICTURE|sitelpic]Nooit eerder was onze drang naar perfectionisme groter dan vandaag. Nu onze levens open en bloot op Facebook staan en we constant zijn overgeleverd aan de beoordelende commentaren van onze ‘vrienden’, is niets belangrijker dan het uiterlijke. Te pas maar vooral te onpas op alles en nog wat commentaar geven is een nationaal tijdverdrijf geworden.

Sommige mensen zijn de professionele acteurs geworden van hun eigen leven; niets wordt aan het toeval overgelaten. YouTube en de onophoudelijke statusupdates op Facebook doen de rest. Perfectionisme is ‘en vogue’, want elke fout wordt genadeloos afgestraft en voor het leven op foto vastgelegd. Google archiveert elke blunder die we maken…

Geen wonder dus dat meer dan 50% van de westerse schoolgaande kinderen perfectionistische trekken vertoont. Ook de meeste vrouwen in belangrijke posities lijden er onder, zegt Gordon L. Flett, professor psychologie aan de York universiteit van Toronto.

Vrouwen lijden het meest onder de drang naar perfectionisme. Het volstaat de cover van de modebladen te bekijken om te begrijpen dat elke fysieke imperfectie publiekelijk wordt afgestraft. Meisjes krijgen die boodschap al op piepjonge leeftijd mee. Uit een studie van het Knox College in Galesburg (Illinois) bleek onlangs dat de meeste zesjarige meisjes zichzelf beginnen te zien als seksobjecten.

Flett is waarschijnlijk ‘s werelds belangrijkste onderzoeker op het gebied van perfectionsime. Niet alle perfectionistisch gedrag is noodzakelijk slecht, maar toch bestaan volgens hem drie types negatieve perfectionisten:

– Zelf-geöriënteerde (verwachten perfectie van zichzelf)
– Anderen- geöriënteerde (verwachten perfectie van anderen)
– Sociaal bevooroordeelde perfectionisten (denken dat anderen perfectie van hen verwachten)

Perfectionisten lijden vaak onder één van deze drie vormen: de zelf-geöriënteerden hebben de neiging om op te scheppen en eindeloos zichzelf en hun werk te promoten in de zoektocht naar appreciatie en complimenten. Ze proberen ook tot elke prijs situaties te vermijden waaruit hun imperfectie zou kunnen blijken. Sociaal bevooroordeelde perfectionisten hebben dan weer de neiging om problemen onder de mat te vegen en om hun fouten toe te geven.

Flett’s 10 signalen dat je een perfectionist bent*:

  • Je kan niet ophouden te denken over een fout die je maakte
  • Je bent enorm competitief en kan niet verdragen dat je minder goed bent dan anderen
  • Je doet iets ‘goed’ of liever helemaal niet
  • Je eist perfectie van anderen
  • Je vraagt nooit om hulp indien dat als een teken van zwakte ervaren zou kunnen worden
  • Lang nadat iedereen een taak al heeft opgegeven ben jij nog altijd bezig
  • Je bent een ‘foutenzoeker’ die mensen altijd moet corrigeren wannneer ze fout zijn
  • Je bent je zeer bewust van wat anderen van je verwachten en eisen
  • Je bent je zeer bewust van fouten die je maakte in de aanwezigheid van anderen
  • Je hebt de fout opgemerkt in de titel van deze lijst (Fletts, niet Flett’s)
Meer