Wat de pandemie mij heeft geleerd over de opwarming van de aarde (en waarom ik me dus nog steeds zorgen maak)

Het laatste rapport van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP), dat eind oktober werd gepubliceerd, heeft ons met onze beide voeten terug op de grond gezet. Volgens de recentste klimaatbeloften voor 2030 ligt de wereld op koers naar een temperatuurstijging van ten minste 2,7°C deze eeuw. Zoals we allemaal weten, moeten we onder 1,5°C blijven. Het akkoord dat tijdens de COP26-conferentie in Glasgow in november werd bereikt, heeft die kloof niet gedicht. 

Hoewel ondertussen meer dan 3.000 bedrijven de “Race to Zero”-overeenkomst ondertekenden, en dus klimaatneutraal zullen zijn tegen 2050, ben ik nog steeds bang dat we de boot zullen missen …

Lessen uit de pandemie 

Mijn bezorgdheid is gebaseerd op de lessen die we uit de pandemie hebben getrokken. Of beter: de lessen die we weer zijn vergeten op het moment dat de lockdowns werden versoepeld. En die we tijdens deze nieuwe golf opnieuw moeten leren. Covid-19 stelde de wereld voor een ongekende reeks uitdagingen. Het vereiste de knapste koppen en de slimste technologieën om ervoor te zorgen dat wij niet alleen ons leven ten volle kunnen leven, midden deze verschillende vormen van lockdowns – maar dat wij als mondiale samenleving sterker uit de strijd komen zodra het ergste van de pandemie eindelijk achter de rug is. 

Persoonlijk geniet ik van de nieuwe manier van werken. Hoewel Dell Technologies zich al bijna tien jaar inzet voor werken op afstand, begon ik het persoonlijk pas tijdens de pandemie ten volle te ervaren: meer tijd voor mijn gezin, minder auto’s op straat, minder kantoren met ’s nachts nog licht en verwarming aan, papierloze kantoren die eindelijk werkelijkheid worden … en toch lijkt het erop dat we hoge besmettingscijfers en ziekenhuisopnames nodig hebben om op deze nieuwe manier te kunnen blijven werken. Van zodra de beperkende maatregelen werden versoepeld, kwamen de files terug en namen de regels inzake thuiswerk weer af … om tijdens een nieuwe golf weer deels terug te keren.

We hebben een moeilijke periode doorgemaakt en we maken die nog steeds door, maar we zullen nog veerkrachtiger en flexibeler moeten zijn om de klimaatverandering een halt toe te roepen. Zullen we het gevoel van urgentie vergeten zodra de volgende natuurramp achter ons ligt? Denken we nog aan de overstromingen van afgelopen zomer en wat de onderliggende oorzaak is?

Ik ben geen pessimist, ik geloof sterk in het vermogen van de mensen om te innoveren en ons scherp te houden voor de uitdagingen waarvoor we staan. Een mooi voorbeeld is My Climate Future, een tool die enkele Belgische klimaatdeskundigen hebben ontwikkeld om te meten wat de impact van de opwarming van de aarde op ons eigen leven zal zijn.  Ik heb de test zelf gedaan en de resultaten waren niet erg optimistisch. In een wereld van +2,4°C zal ik bijvoorbeeld 8,8 meer hittegolven en 2,8 meer droogtes meemaken dan zonder klimaatverandering het geval zou zijn.  

Wat kunnen we dus doen om de klimaatverandering een halt toe te roepen? Hoe zorgen we ervoor dat het economisch herstel ten goede komt aan de planeet en aan iedereen, overal? Om weer verder te bloeien en de realiteit van vandaag en morgen levendiger en efficiënter te maken dan voorheen, moeten we ons blijven richten op duurzame, door technologie aangedreven en op de mens gerichte oplossingen die sociaaleconomische kloven helpen overbruggen. Ook bij de aanpak van de klimaatverandering heeft het geen zin om alleen maar naar de eigen navel te staren.

Technologie blijft de grote enabler, maar … 

Tijdens de pandemie heeft technologie al laten zien hoe belangrijk zij is voor de vooruitgang van de samenleving, door de burgers met elkaar in contact te houden, het onderzoek naar vaccins aan te zwengelen, de gezondheidszorg te verbeteren en het onderwijs tijdens de pieken en de dalen te blijven ondersteunen. Maar nu we een nieuw hoofdstuk beginnen – samenvallend met de technologische revolutie die een explosie van big data belooft met 5G-snelheden – is er een nog grotere rol weggelegd voor digitale technologie.  

Nu we het herstel achter ons laten en ons op een nieuwe realiteit instellen, zal technologie meer doen dan ons in leven houden.

Morgen zal technologie ons een stap verder brengen – en ons helpen om ons de manier waarop we leven, hoe we met elkaar in contact komen en gezond blijven, voor te stellen. Technologie zal de relatie tussen burgers en overheden transformeren, blended learning op scholen personaliseren en patiënten in het middelpunt van hun zorgplannen plaatsen. Dankzij nieuwe 5G-snelheden, AI-gebaseerde inzichten en Edge computing zullen bedrijven diensten aanbieden die echt innovatief zijn en consumenten ervaringen bieden waarvan ze nog niet wisten dat ze die wilden meemaken.

Maar technologie zal ons ook in staat stellen duurzamer te leven en onze koolstofvoetafdruk te verkleinen. Paradoxaal genoeg draagt technologie ook bij tot de opwarming van de aarde. 

Uit gegevens van het World Economic Forum blijkt bijvoorbeeld dat digitale technologie nu al kan helpen om de wereldwijde CO2-uitstoot met 15 procent te verminderen. En nieuwe technologieën zoals AI (artificiële intelligentie) en Machine Learning kunnen helpen om vooruitgang te boeken bij 70 procent van de duurzame ontwikkelingsdoelen. AI kan ook helpen om nieuwe logistieke systemen en ketens te creëren om meer hergebruik en recyclage van producten mogelijk te maken.

Concreet betekent dit dat we kennis en data gaan verbinden en koppelen, zodat we inzicht krijgen in een hele toeleveringsketen of de weg die een bepaald materiaal door de keten aflegt. Op die manier wordt ook duidelijk waar er materiaal verloren gaat of waar er mogelijkheden zijn om het proces efficiënter te maken, zodat er minder CO2 wordt uitgestoten. Dankzij de technologie kan een bedrijf nagaan waar zijn grootste uitstoot zit en wordt ook duidelijk welke bronnen het gemakkelijkst aan te pakken zijn. Op die manier vermijden we dat we onze inspanningen in de verkeerde initiatieven steken en zijn we er zeker van dat we beginnen met de zaken die de grootste impact hebben op het klimaat.

Maar technologie moet ook haar eigen koolstofvoetafdruk verkleinen. En dat kan het ook. Bij Dell Technologies hebben we bijvoorbeeld het energieverbruik in ons hele portfolio sinds 2012 al met 76,9 procent verminderd. Wij hebben onze moonshot-doelstellingen voor 2030 vastgesteld en we zijn vastbesloten om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn voor al onze activiteiten en de activiteiten waarop wij invloed hebben (scope 1, 2 en 3).

We hoeven niet te wachten; de oplossingen zijn er vandaag al. Maar samenwerking blijft van cruciaal belang. Laten we zien dat we geen slechte leerlingen zijn die keer op keer zakken voor onze toetsen? Dat we de lessen die we geleerd hebben, herinneren en dat we ernaar handelen? Ik hoop het van harte. 


De auteur Arnaud Bacros is General Manager Dell Technologies Belux

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20