Wat betekent het sociaal akkoord van de Groep van Tien voor jou?

De Groep van Tien, bestaande uit de werkgevers- en werkemersorganisaties, hebben een akkoord bereikt over een reeks sociale dossiers, waaronder een verlening van het brugpensioen en soepeler landingsbanen. De afspraken gelden tot 2025.

Waarom is dit belangrijk?

De werkgeversorganisaties en de vakbonden komen om de twee jaar samen om overleg te plegen over een reeks sociale dossiers. Dat interprofessioneel ontwerpakkoord wordt vervolgens voorgelegd aan de achterban.

Verlening SWT-stelsel

Het SWT-stelsel, het vroegere brugpensioen, voor specifieke groepen wordt verlengd.

  • Wie voor medische redenen gebruikmaakt van het SWT-stelsel, kan dat nog altijd doen vanaf zijn 58 jaar.
  • Werknemers met onder meer een lange loopbaan, een zwaar beroep of die werken in een onderneming in moeilijkheden of herstructurering, kunnen vanaf 60 jaar een beroep doen op het SWT-stelsel.
  • Onder het algemeen stelsel kunnen werknemers op brugpensioen gaan op 62 jaar als ze ontslagen worden. 

Verlenging landingsbanen

Ook de landingsbanen blijven de komende twee jaar bestaan.

  • Wie 55 jaar wordt en al 35 jaar werkt, kan dankzij dat systeem de arbeidstijd met 1/2de of 1/5de inkorten. Die regeling geldt voor werknemers met zware arbeidstijdregelingen, lange loopbanen of die werken bij bedrijven in herstructurering. In alle andere gevallen moet je minstens 60 jaar zijn.

Fiscaal voordelige overuren

De Groep van Tien heeft ook een akkoord bereikt over de fiscaal voordelige overuren. Het plafond werd tijdelijk tot 30 juni 2023 van 130 uren tot 180 uren verhoogd. Het interprofessioneel akkoord voorziet een verlenging daarvan tot 30 juni 2025.

  • “Het fiscaal voordeel komt neer op een belastingvermindering die ook leidt tot een vermindering van de bedrijfsvoorheffing”, laat Isabelle Caluwaerts, Legal Expert bij Partena Professional, weten.

Tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen

Er komt ook een verlenging van de cao 159 tot 2025. Daardoor kunnen bedrijven sneller en gemakkelijker tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor bedienden invoeren zonder eerst op sector- of ondernemingsniveau een collectieve arbeidsovereenkomst af te spreken.

Verhoging minimumlonen

De vakbonden en werkgevers bevestigen ook de afspraken die ze in 2021 maakten over de verhoging van de minimumlonen. Die worden stapsgewijs opgetrokken. Op 1 april 2024 zullen de minimumlonen met 35 euro bruto stijgen, na een eerste verhoging vorig jaar. Via een belastinghervorming voor de lage lonen moeten die verhogingen resulteren in telkens 50 euro netto extra per maand.

Tweede pensioenpijler ongewijzigd laten

De sociale partners vragen de regering om tot 2028 niet te raken aan de fiscale behandeling van de tweede pensioenpijler. Bedoeling is wel om tegen 2030 de aanvullende pensioenstelsels voor arbeiders en bedienden te harmoniseren. “We hebben daarom stabiele regels nodig”, klinkt het.

Belangrijk: De bovenstaande afspraken moeten wel nog worden voorgelegd aan de achterban. Zij moeten daar dus nog mee instemmen.

(mah)

Radio Highlights
Meer
Radio Highlights
Kijk live
Array
Markten
My following
Markten
BEL20