Waarom hebben Millennials geen spaargeld?

De meeste mensen praten niet graag met anderen over hun financiën, zelfs niet als het hun beste vrienden zijn met wie ze doorgaans van alles en nog wat delen. Op het momenten dat een stel vrienden samen een onderneming op willen zetten of een woning willen huren, dan zullen individuele documenten in de regel niet aan elkaar getoond worden. Alleen de notaris zal de stukken onder ogen krijgen zodat de hoogte van de belastingsaangifte, de zicht- en de spaarrekeningen niet naar buiten zullen worden gebracht. Op deze manier zal voor een heleboel mensen een zeer gevoelige kwestie worden vermeden. Praten over de hoogte van het spaargeld wordt dan ook meestal beschouwd als een sociaal taboe, net zoals er niet wordt gesproken over de hoogte van het salaris dat iemand verdient. Het zou namelijk niet alleen motiverend kunnen werken, maar absoluut ook erg gênant zijn, als je erachter komt dat je vrienden of collega’s een hoger salaris of een grotere spaarrekening tot hun beschikking hebben dan jij.

Millennials sparen nauwelijks

Voor de zogenaamde Millennials geldt dat ze, in vergelijking tot de voorgaande generaties, dit gesprek er gemakkelijk zullen voeren. De reden daarvoor is vrij eenvoudig, namelijk de meeste mensen die behoren tot deze generatie hebben nauwelijks of helemaal geen spaargelden. De manier van leven van deze mensen hangt immers nauw samen met het leven en werken in een dure stad en daarnaast reizen wordt gezien als een belangrijke manier om de vrije tijd door te brengen. Geld sparen zal er dan ook bij de Millennials vaak bij inschieten.

Tip: toch een appeltje voor de dorst?

AanbiederGratis adviesBekijk alle voordelen
Tip: 100% online, hoge opbrengst en beschermd tot € 100.000 per spaarder!Berekenen
Tip: heel hoge rente!Berekenen
Tip: Uw geldreserve is altijd beschikbaar!Berekenen

Wie zijn de Millennials?

Millennials staan eveneens bekend als generatie Y en de Peter Pan generatie. In de demografie volgt deze groep de zogenaamde generatie X op. Hoewel er geen exacte data kunnen worden genoemd om de marges aan te geven; gebruiken demografen en onderzoekers over het algemeen de vroege jaren tachtig van de vorige eeuw als uitgangspunt voor de jonge Millennials, terwijl de late Millennials geboren zijn aan in het midden van de jaren negentig van die eeuw, en soms zelfs in de beginjaren bat nieuwe millennium.

Millennials zijn jonge mensen die vaak herinneringen delen als MSN Messenger en Pokémon. Volgens HR-specialisten en andere zogenaamde experts op het gebied van nieuwe trends en begeleiding zijn van mening dat Millennials een veelbesproken generatie die onder andere ten aanzien van het verrichten van arbeid als een geheel eigen groep kan worden beschouwd. Zo zouden Millennials:

  • bovengemiddeld narcistisch aangelegd zijn,
  • weinig geven om (financiële) vastigheid,
  • juist veel waarde hechten aan idealisme.

Vandaag de dag is deze generatie echter alweer een stukje ouder geworden en komt steeds meer aan het licht dat er helemaal niet zo veel verschillen meer waar te nemen zijn met eerdere generaties. Helaas is dit gegeven nog niet bij alle bedrijven goed doorgedrongen omdat deze nog steeds speciale campagnes in het leven roepen om de Millennials te bereiken. De Millennial wordt nog steeds beschouwd als een jongere die anders is dan de jongeren uit eerdere generaties. Het tegendeel is echter vaak waar omdat ook een Millennial, nu deze ouder begint te worden, toch erg traditionele wensen en eisen op tafel legt ten aanzien van diens loopbaan.

Feiten en cijfers

Uit onderzoek is overigens vast komen te staan dat volwassenen, die jonger zijn dan 35 jaar, een spaarquotum hebben van -2 procent, terwijl dat in het jaar 2009 voor dezelfde doelgroep nog 5,2 procent bedroeg. Dat de meeste mensen vandaag de dag niet voldoende geld opzij leggen is dan ook absoluut niet te ontkennen: sinds het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn mensen namelijk steeds minder geld gaan sparen. Voor Millennials geldt echter dat het in het bijzonder hun openstaande schulden zijn die het sparen nog moeilijker maakt. Bijna de helft van hun inkomen wordt besteed aan het verminderen van de meest uiteenlopende openstaande schulden (zoals kredietkaartschulden, hypothecaire leningen, studielening en ga zo maar door). Bovendien kan worden gesteld dat ruim een derde van alle huishoudens af te rekenen heeft met een nog niet afbetaalde studieschuld van minimaal enkele duizenden euro’s.

Deze openstaande studieschuld is gekoppeld aan het feit dat Millennials meer sceptisch zijn dan de banken ooit hadden kunnen denken, misschien niet geheel verrassend voor een generatie die tijdens de grote recessie opgroeide. Uit een studie is verder vast komen te staan dat de financiële sector als één van de minst geliefde sectoren is onder Millennials, met in het bijzonder de grotere banken als meest gehate instellingen van allemaal.

Uit wetenschappelijk onderzoek is zelfs vast komen te staan dat er geen noemenswaardige verschillen te vinden zijn tussen de generaties ten aanzien van hun doen en laten op de werkvloer. Wel heeft ditzelfde onderzoek duidelijk gemaakt dat er wel degelijk verschillen waargenomen worden in wat iemand verlangt voor zijn, of haar, loopbaan, maar deze kunnen wellicht ook te wijten zijn aan de levensfase waarin deze groep zit, in plaats van aan de generatie waar ze toe worden gerekend. Er zullen dus slechts minimale verschillen gezien kunnen worden tussen Millennials en de rest van de werknemers binnen bedrijven.

Financiële vaardigheden aanpakken

Een andere universitaire studie vergeleek Millennials in zeven verschillende landen en kwam tot de conclusie dat ook hun financiële vaardigheden vrij ver beneden peil zijn in vergelijking tot eerdere generaties. Bijna de helft van de Millennials is bijvoorbeeld niet o[p de hoogte van de werking van pensioenen. Daarnaast is de kans bij Millennials twee keer zo groot dat zij zich tot hun ouders zullen wenden als ze behoefte hebben aan financieel advies, in plaats van contact op te nemen met een deskundige bij een bank. Bovendien is 59 procent van mening dat ze geen financiële producten kunnen vinden die speciaal bedoeld om te voorzien in hun behoeften.

Dit wantrouwen ten aanzien van banken, samen met de historisch lage inkomens en investeringen, wordt nog eens samengebracht met het feit dat vandaag de dag geld sparen gewoon echt moeilijk voor iedereen. Natuurlijk kan het dan ook nodig zijn om juist verleid te worden om wel geld opzij te gaan leggen: David Laibson) econoom verbonden aan de universiteit van Harvard) heeft een aantal suggesties op een rijtje gezet waarmee het spaarquotum toe zou kunnen nemen voor werkende mensen, namelijk door middel van een zogenaamd een aanmelding (in plaats van een afmelding)-systeem. Op deze manier zou het immers makkelijker moeten zijn voor veel mensen om toch geld opzij te kunnen leggen.

Nieuwe bedrijven bieden echter nieuwe mogelijkheden ten aanzien van financiële planning voor jonge professionals. Hoewel er echter nog altijd enige discussie wordt gevoerd onder economen met als onderwerp of een hoge spaarquote wel goed zal zijn voor de economie, zal gemakkelijker sparen absoluut een stap in de goede richting betekenen voor Millennials. Op die manier zullen ze immers meer financieel stabiel worden en ook als een minder goedkope generatie te boek komen te staan.

Tip: toch een appeltje voor de dorst?

AanbiederGratis adviesBekijk alle voordelen
Tip: 100% online, hoge opbrengst en beschermd tot € 100.000 per spaarder!Berekenen
Tip: heel hoge rente!Berekenen
Tip: Uw geldreserve is altijd beschikbaar!Berekenen
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20