Waarom Finland geen afscheid neemt van de swastika

In grote delen van de wereld wordt de swastika geïdentificeerd als een symbool voor de gruwelen van het Nazi-regime in Duitsland. Dat is echter niet het geval in Finland, waar het teken dan ook nog altijd op vlaggen en militaire insignes kan worden opgemerkt. Dat zegt Gordon Sander, correspondent van het Amerikaans nieuwsplatform Christian Science Monitor in Scandinavië en de Baltische staten.

Sander wijst erop dat diverse partijen al hebben aangedrongen om de swastika op basis van zijn racistische connotaties definitief te weren, maar de Finse regering heeft herhaaldelijk geweigerd om het gebruik van het symbool te beperken.

Vrede

“Finland heeft de swastika bijna een eeuw lang gebruikt voor monumenten, onderscheidingen en versieringen,” benadrukken lokale media. “De swastika, die ook in de hindoe-wereld een teken van vrede is, werd in het begin van de twintigste eeuw ook in het westen door velen als een symbool van geluk bestempeld.”

“Daarnaast was de swastika in het Finland van de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw een algemeen architectonisch motief. De Finse kunstenaar Akseli Gallen-Kallela maakte bovendien van het symbool gebruik voor zijn ontwerpen voor militaire insignes. Het symbool kan ook worden opgemerkt op de vlag van de president van Finland.”

De vliegtuigen van de Finse luchtmacht droegen eveneens tot het einde van de tweede wereldoorlog de swastika als symbool.

“Het symbool heeft niets met de nazi’s te maken,” aldus luitenant-kolonel Kai Mecklin, directeur van het Finse Airforce Museum. “Finland heeft de swastika al meer dan honderd jaar gehanteerd, lang vooraleer de nazi’s hun opwachting maakten. “Het teken is altijd een symbool geweest van onafhankelijkheid en vrijheid in Finland.”

Mecklin, een voormalig Fins luchtmachtpiloot, beklemtoont bovendien dat een verbod op de swastika een verkeerd signaal zou uitsturen. “Als we nu het gebruik van de swastika zouden ontkennen of het teken niet langer zouden hanteren, zouden we in het buitenland een signaal kunnen geven dat er inderdaad sprake zou kunnen zijn van een nazi-symbool in Finland,” beklemtoont hij. “Dat is echter nooit het geval geweest. We zijn nog steeds trots op het teken, dat ook nog altijd wordt gebruikt.”

Extreemrechts

Toch moet worden vastgesteld dat verscheidene partijen de blijvende aanwezigheid van de swastika in de Finse cultuur problematisch vinden. Onder meer wordt daarbij beklemtoond dat Finland zich situeert tussen twee regio’s waar de swastika niet als een symbool van de vrijheid, maar als een verwijzing naar de onderdrukking door de nazi’s wordt beschouwd.

Tevens wordt gewezen op de opkomst in Finland van extreemrechtse bewegingen, die vaak een sterke link met de swastika willen benadrukken.

Teivo Teivainen, professor wereldpolitiek aan de Universiteit van Helsinki, zegt geen enkel motief te kunnen vinden voor het behoud van de swastika. “Er kunnen veel meer redenen voor het elimineren dan voor de handhaving van het symbool worden aangevoerd,” aldus de wetenschapper.

“Er moet echter worden vastgesteld dat ook de Finse autoriteiten elke kritiek op het gebruik van de swastika door het leger afwijzen. Voor politici en militairen heeft de swastika niets met de nazi’s te maken. Daarmee is de discussie voor hen meestal beëindigd.”

De introductie van een verbod op de swastika wordt door de Finse autoriteiten dan ook niet in overweging genomen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20